KULLANIM ŞARTLARI

Yürürlüğe Girme Tarihi: 14 Şubat 2013

Web Sitesi (aşağıda tanımlanmıştır), Mattel Inc. ve onun bağlı kuruluşları (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Fisher-Price, Inc. ve American Girl Brands, LLC de dahil olmak üzere) tarafından sağlanmaktadır (topluca “Mattel”, “biz”, “bizim” vs.). İşbu Web Sitesi Kullanımı Kayıt ve Şartları (işbu “Kullanıcı Sözleşmesi”), Web Sitesine erişme veya onu kullanma şekliniz her ne olursa olsun, sizin Web Sitesini kullanmanızı düzenlemektedir. “Web Sitesi” ifadesi, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin post edilmiş olduğu Internet alan adresi ve bizim tarafımızdan işletilen ve bu adres vasıtasıyla sağlanan veya bu adres ile karşılıklı iletişimi olan ve/veya işbu Kullanıcı sözleşmesine bağlantılar post eden bütün özellik, uygulama, içerik ve indirmeler anlamında kullanılmaktadır.

EĞER REŞİT DEĞİLSENİZ (reşit olma yaşı çoğu eyalette/ülkede 18’dir), Web Sitesindeki faaliyetlerinizin bazılarından veya tamamından dolayı ebeveyniniz veya veliniz sorumlu olabilir. Bu nedenle, ve ebeveyninizin veya velinizin web sitesi ziyaretleri de dahil olmak üzere faaliyetlerinizden haberdar olması daha güvenli olacağından, Web Sitesini kullandığınızdan ebeveyninizi veya velinizi haberdar etmelisiniz, çünkü işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve sizin Web Sitesini kullanmanız onların yasal hak ve yükümlülüklerini etkileyecektir.

EĞER BU WEB SİTESİNİ KULLANMAK İSTİYORSANIZ, işbu Kullanıcı Sözleşmesini dikkatle okuyunuz çünkü işbu Kullanıcı Sözleşmesi sizin ile Mattel arasında yazılı bir sözleşme teşkil etmektedir ve sizin yasal hak ve yükümlülüklerinizi etkilemektedir.
• Web Sitesine eriştiğiniz ve/veya onu kullandığınız her seferinde (sadece işbu Kullanıcı Sözleşmesini okumak amacıyla erişmeniz veya kullanmanız dışında), işbu Kullanıcı Sözleşmesinin ve varsa İlave Kayıt ve Şartların (aşağıda tanımlanmıştır) bütün hükümlerinin üzerinizde bağlayıcı olmasını ve bunlara uymayı kabul etmiş oluyorsunuz. Bu nedenle, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin ve varsa İlave Kayıt Şartların hükümlerinin tümünü kabul etmiyorsanız, bu Web Sitesini kullanmayınız.
• Web Sitesinin işletilmesine ilişkin bazı ticari gerçeklerden dolayı, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde belirlenmiş olan sınırlamalar olmasa idi – sizin verdiğiniz ve feragat ettiğiniz haklar, sorumluluğumuza getirilen sınırlamalar, bizi sorumluluktan muaf tutmanız ve bazı ihtilaflarda bizim hakemliğimiz gibi -, Mattel bu Web Sitesini size kullandırmak istemezdi.
Temel Öneme Sahip Hükümlerin Özeti
• İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin tamamını okumanız önemlidir; yine de, asıl önemli olan hükümlerden bazıları seçilerek özellikle aşağıda dikkatinize sunulmuştur.
• İşbu Web Sitesini her kullanışınızda, işbu Kullanıcı Sözleşmesi sizin kullanımınız için geçerli olacaktır. Kullanıcı Sözleşmesinde yapılacak güncellemeler sizin için geçerli olacaktır. Bu nedenle, güncelleme olup olmadığını sık sık kontrol etmeniz gerekmektedir.
• Web Sitesinin İçeriğini ancak Web Sitesinde izin verilmiş olan faaliyetlerinizle bağlantılı olarak kullanabilirsiniz. Web Sitesinin içeriğini, bir offline ortamda veya başka bir web sitesinde kullanamazsınız (Bkz. aşağıda Kısım 1©, 2 (B), 3(A) ve 3 (B)). Web Sitesini, ticari, siyasi veya uygunsuz amaçlarla kullanamazsınız. (Bkz. aşağıda Kısım 1©, 2(B), 3 (A).
• Web Sitesini kullanmakla, Web Sitesinde veya Web Sitesi ile bağlantılı olarak kullanılabilecek herhangi bir sanal veya başka unsurda herhangi bir mülkiyet veya fikir hakkı veya başka bir pay kazanmış olmayacaksınız. (Bkz. aşağıda Kısım 1(B), 1© ve 9).
• Web Sitesi için geçerli olan Mahremiyete Saygı Politikasında yazılı olanlar haricinde, Web Sitesini kullanmanızdan dolayı veya Web Sitesi üzerinden veya onunla ilgili olarak Mattel ile iletişimlerinizden dolayı siz ile Mattel arasında herhangi bir gizlilik, mutemetlik veya başka bir özel ilişki kurulmuş olmayacaktır. (Bkz. aşağıda Kısım 2(A)(ii) ve 7).
• Web Sitesine erişmeniz veya onu kullanmanızla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek çeşitli ihtilaflarda tek çözüm yolu tahkim olacaktır. Bu hüküm, ihtilafın jürili davada görülmesi hakkından feragat ettiğiniz anlamına da gelmektedir (Bkz. aşağıda Kısım 13).
• Mattel, Web Sitesini, size, “olduğu gibi” şeklinde, her ne türden olursa olsun hiçbir garanti olmaksızın sağlamaktadır ve sizin Web Sitesini kullanmanızla bağlantılı olarak Mattel’in size karşı sorumluluğu son derece sınırlıdır (Bkz. aşağıda Kısım 14 ve 15)). Sizin Web Sitesini kullanmanızla bağlantılı çok sayıda başka sorumluluk sınırlamaları veya sorumluluk üstlenmeme durumları vardır (Bkz. aşağıda Kısım 13(D) ve 16).
• Bazı durumlarda, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin yanı sıra, aynı zamanda, ilave veya farklı kayıt ve şartlar ve/veya koşullar getiren ayrı kılavuz kurallar, kurallar veya hizmet veya satış kayıt ve şartları (böyle her durumda ve topluca “İlave Kayıt ve Şartlar”) da sizin Web Sitesini kullanmanız veya Web Sitesi vasıtasıyla sunulan bir hizmet veya ürün için geçerli olacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ile herhangi bir İlave Kayıt ve Şart arasında çelişki olması halinde, İlave Kayıt ve Şartlarda açıkça tersi yönde bir ifade bulunmadıkça, İlave Kayıt ve Şartlar geçerli olacaktır. Lütfen, ayrıca, Web Sitesinin Mahremiyete Saygı Beyanının kayıt ve şartlarını da inceleyiniz.

İçindekiler
1. Web Sitesi İçeriği, Mülkiyet, Sınırlı Lisans ve Başkalarının Hakları
2. Sizin Sunduğunuz İçerik ve Topluluk Kullanım Kuralları.
3. Web Sitesi ve İçerik Kullanımı Kısıtlamaları.
4. Müşteri Hizmeti.
5. Telif Hakkı İhlali İddiası Prosedürü.
6. Başka Fikir Hakkı İhlali İddiası Prosedürü.
7. İstenmeden Gönderilen Fikir ve Materyallerin Yasak Olması: Mattel ile hiçbir Gizlilik İlişkisi veya Özel İlişki Olmaması.
8. Hesap Açma ve Feshetme.
9. Web Sitesine Erişim; Bedeller; Kayıt; Kullanma Abonelikleri; Sanal Mallar ve Hizmetler; Parasal Değer veya Mülkiyet Payı Olmaması; Devirlerin Yasak Olması.
10. Sizin Tarafınızdan Web Sitesine Bağlantılar.
11. Kendisine Bağlanılan Web Siteleri: Reklamlar; Üçüncü Şahıslarla İlişkiler.
12. Telsiz.
13. İhtilafların Halli.
14. Herhangi bir Beyan veya Garanti Olmaması.
15. Mattel Taraflarının Sorumluluğuna Getirilen Sınırlamalar.
16. Ihtiyati haciz/ihtiyati tedbir (Injunctive veya Equitable Relief)’den Feragat.
17. Genel Hükümler.

1. Web Sitesi İçeriği, Mülkiyet, Sınırlı Lisans ve Başkalarının Hakları.
A. İçerik. Web Sitesi, izleyenlerin çeşitli türlerini içermektedir: (i) Mattel’e ve onun ürün ve hizmetlerine ilişkin materyaller ve başka unsurlar ve lisans verenlerimizden ve başka üçüncü şahıslardan benzer unsurlar. Bütün düzenlemeler, bilgiler, metinler, veriler, dosyalar, görüntüler, yazılar, tasarımlar, grafikler, düğme simgeleri, talimatlar, resimlemeler, fotoğraflar, işitsel klipler, müzikler, sesler, resimler, videolar, reklam kopyaları, URL’ler, teknolojiler, yazılımlar, interaktif özellikler, Web Sitesinin “bak ve hisset”’i ve Web Sitesinin materyallerinin derlemeleri, birleştirmeleri ve düzenlemeleri ve telif hakkı konusu olabilecek her tür ve bütün materyaller (kaynak ve nesne kodları da dahil olmak üzere); (ii) Mattel’inkiler de dahil olmak üzere çeşitli tarafların markaları, logoları, ticari unvanları, hizmet markaları ve ticari kimlikleri (topluca “Markalar”); ve (iii) fikri mülkiyet haklarının başka biçimleri (yukarıdakilerin tümü topluca “İçerik”).
B. Mülkiyet. Web Sitesi (geçmiş, şimdiki ve gelecekteki versiyonları da dahil olmak üzere) ve İçerik, Mattel’in ve bizim lisans verenlerimizin ve bazı başka üçüncü şahısların malıdır veya kontrolü altındadır. Web Sitesi vasıtasıyla sunulan İçerikteki bütün haklar, mülkiyet hakları ve paylar, Mattel’in veya lisans verenlerimizin veya bazı başka üçüncü şahısların malıdır ve ABD ve uluslararası telif hakları, marka, patent ve başka fikri mülkiyet hakları ve kanunlar tarafından mümkün olan en geniş kapsamda korunmaktadır. Mattel, Web Sitesindeki İçeriğin seçilmesi, derlenmesi, birleştirilmesi, düzenlenmesi ve iyileştirilmesi üzerinde telif hakkına sahiptir.
C. Sınırlı Lisans. Sizin işbu Kullanıcı Sözleşmesine ve İlave Kayıt ve Şartlara harfiyen uymanız şartına tabi olarak, Mattel, size, izleyenleri yapmanız için sınırlı, münhasırlık içermeyen, geri alınabilir nitelikte, temlik edilemez nitelikte, şahsa verilmiş olan ve devredilemez nitelikte bir lisans vermiştir: (i) İçeriğin bir kopyasını bir kişisel bilgisayarda, cep telefonunda veya başka bir telsiz cihazda veya Internet kabiliyetine sahip başka bir cihazda (her biri “Internet Cihazı”), sadece sizin şahsi olan ve ticari olmayan kullanımınız için indirme (sadece geçici saklama), görüntüleme, görme, kullanma, oynatma ve/veya bir kopyasını yazdırma (görüntülemeye imkan vermek için bir standart web tarayıcı vasıtasıyla erişim veya kullanıma açık hale getirilmiş olanlar dışında, ham halde veya başka biçimde kaynak veya nesne kodları bunun dışındadır); (ii) zaman zaman sizin Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğinizin (aşağıda Kısım 2(A)(i)’de tanımlanmıştır) bir parçası olarak kullanılmak üzere Web Sitesinde açıkça sizin için sağlayabileceğimiz bazı İçerikleri (“Mattel Lisanslı Elemanlar”) kullanma – ancak, bu, sadece, Web Sitesinde Mattel Lisanslı Elemanların sağlandığı anda açıkça belirtilmiş olabilecek amaçlar için olduğu zaman geçerlidir; ancak, biz ve lisans verenlerimiz ve bazı üçüncü şahıs taraflar, duruma göre, söz konusu Mattel Lisanslı Elemanların mülkiyetini ellerinde tutabilirler. Yukarıdaki sınırlı lisans, (i) size hiçbir İçerikte hiçbir mülkiyet hakkı veya başka fikri mülkiyet hakkı payı vermemektedir; ve (ii) takdir sadece Mattel’e ait olmak üzere ve önceden haber verme yükümlülüğü ve tazminat söz konusu olmaksızın herhangi bir nedenle derhal askıya alınabilir veya feshedilebilir. Bazı durumlarda, size, bazı İlave Kayıt ve Şartlara tabi olarak, İçeriğe ve/veya Mattel Lisanslı Elemanlara daha çok erişme veya onları daha çok kullanma izni verebiliriz.
D. Başkalarının Hakları. Web Sitesini kullanırken, Mattel’in ve başkalarının fikri mülkiyet haklarına ve başka haklarına saygı göstermekle yükümlüsünüz. İçeriği yetkisiz olarak kullanmanız, telif haklarına, markalara, kişinin şöhretinin korunması haklarına, iletişime ilişkin kanunlara ve başka kanunlara aykırı olabilir ve bu türden bir kullanımdan dolayı şahsi olarak sorumlu duruma düşebilirsiniz (ceza kanunu çerçevesinde sorumlu duruma düşmeniz ihtimali de vardır). Mattel, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı göstermektedir. Eğer eserinizin Web Sitesi vasıtasıyla uygun olmayan bir şekilde post edilmesi veya dağıtılması nedeniyle eserinizin haklarının ihlal edildiğini düşünürseniz, lütfen aşağıdaki Kısım 5’e bakınız.

2. Sunduğunuz İçerik ve Topluluk Kullanım Kuralları.
A. Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçerik.
i. Genel. Mattel, şimdi veya gelecekte, Web Sitesinin ziyaretçilerine, Web Sitesinde veya Web Sitesi vasıtasıyla, mesajlar, metinler, resimlemeler, dosyalar, görüntüler, grafikler, fotoğraflar, yorumlar, sesler, müzikler, videolar, bilgiler, içerikler, puanlamalar, incelemeler, veriler, sorular, öneriler, kişinin kimliğini belli eden bilgiler veya başka bilgiler veya materyaller ve bunlarda yer alan fikirler (topluca “Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçerik” – fakat bunlarda yer alan Mattel Lisanslı Elemanlar hariç tutulmuştur) post etme, yukarı yükleme, görüntüleme, yayınlama, dağıtma, aktarma, yayınlama veya başka bir şekilde sunma (topluca “sunma”) imkanı sunabilir. Mattel, bunu, forumlar, blog’lar, mesaj panoları, sosyal ağ ortamları, sosyal topluluklar, elektronik posta ve başka iletişim işlevsellikleri vasıtasıyla yapabilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinde verdiğiniz haklara ve lisansa tabi olarak, Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğinizdeki yasal olarak tanınabilir nitelikte olan her tür, hak, mülkiyet ve pay sizde kalacaktır.
ii. Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğinizin Gizli Niteliği Olmaması. Web Sitesinin post edilmiş olan Mahremiyete Saygı Bildiriminde veya herhangi İlave Kayıt ve Şartlarda başka yönde bir tarif bulunmadıkça, şu hususları kabul ediyorsunuz: (a) Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğiniz gizli olmayan ve mülkiyet konusu olmayan içerik olarak muamele görecektir ve iade edilmeyecektir ve (b) Mattel, sizin Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğinizle ilgili olarak size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı ne türden olursa olsun hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir. Mattel’in isteği üzerine, bu hakları kanıtlamak ve sizin işbu Kullanıcı Sözleşmesine veya varsa İlave Kayıt ve Şartlara uygun davrandığınızı doğrulamak için gerekli tüm belgeleri bize vereceksiniz. Internet’te güvenlik ihlalleri olabileceğini ve Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçerik sunumlarının güvenli olmayabileceğini kabul ediyorsunuz ve herhangi bir Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriği sunmadan önce bu hususu dikkate alacaksınız.
iii. Sizin Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğinizin Mattel’e Lisansı. Varsa İlave Kayıt ve Şartlarda sizin Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğinizin sunulmasının tabi olacağı başka yönde bir tarif bulunmadıkça (bir yarışmanın resmi kuralları gibi), Mattel’e, Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğinizin tümünü veya herhangi bir kısmını (ve onun türev çalışmalarını), herhangi bir amaçla, her tür formatta, şimdi bilinen veya daha sonra geliştirilecek her tür medya, yazılım, formül veya ortam üzerinde veya vasıtasıyla ve şimdi bilenen veya daha sonra geliştirilecek herhangi bir teknoloji veya cihazla, kullanması, kopya etmesi, kaydetmesi, dağıtması, çoğaltması, ifşa etmesi, satması, yeniden satması, alt-lisansını vermesi (çoklu düzeyler üzerinden), görüntülemesi, halka açık olarak icra etmesi, aktarması, yayınlaması, yayımlaması, tercüme etmesi, türev çalışmalarını üretmesi ve bunun dışında herhangi bir şekilde kullanması ve onun reklamını, pazarlamasını ve tanıtımını yapması yönünde hak ve lisansı herhangi bir münhasırlık olmaksızın, herhangi bir kısıtlama veya şart olmaksızın, herhangi bir sınırlama olmaksızın, dünya çapında geçerli olmak üzere, gayri kabili rücu ve süresiz olarak geçerli olmak üzere ve bedelsiz olarak veriyor ve vermeyi kabul ediyorsunuz. Herhangi bir sınırlama olmaksızın, verilen haklar arasında aşağıdakiler de yer almaktadır: (a) söz konusu Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriği konfigüre etme, barındırma, indeksleme, önbelleğe yerleştirme, arşivleme, saklama, dijitalleştirme, sıkıştırma, optimumlaştırma, değiştirme, yeniden formatlama, düzenleme, uyarlama, aranabilir formatta yayınlama ve kaldırma ve onu başka materyallerle birleştirme hakkı; ve (b) ürünler ve/veya hizmetler geliştirmek, imal etmek ve pazarlamak da dahil olmak üzere herhangi bir amaçla Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçerikte yer alan fikirleri, kavramları, iş bilgisini veya teknikleri kullanma hakkı. Mattel’e sizin Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğiniz için verdiğiniz hakları ve lisansı daha da geçerli kılmak için, ayrıca, Mattel’e, sizin adınızı, şahsınızı ve resminizi herhangi bir Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçerik ile bağlantılı olarak, size karşı herhangi bir yükümlülüğü veya ücret ödeme zorunluluğu olmaksızın kullanma ve işletme hakkını da koşulsuz olarak, süresiz olarak geçerli olmak üzere ve gayrı kabili rücu olarak veriyor ve vermeyi kabul ediyorsunuz. Kanunun yasakladığı haller dışında, Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğiniz sizin istemediğiniz bir şekilde değiştirilmiş olsa bile, Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğiniz üzerinde sahip olabileceğiniz bütün maddi olmayan haklardan (isminizin zikredilmesi ve bütünlük hakkı da dahil olmak üzere) feragat ediyor ve feragat etmeyi kabul ediyorsunuz. Bu şekilde feragatin mümkün olmaması halinde, (şayet varsa) bu hakları, verilmiş olan hakların kullanılmasını herhangi bir şekilde aksatacak şekilde kullanmamayı gayrı kabili rücu olarak kabul ediyorsunuz. İşbu Kısım 2(A)(iii) çerçevesinde verilen haklar için size hiçbir ücret, meblağ, karşılık veya bedel ödenmeyeceğini biliyorsunuz.
iv. Mattel’in Bütün Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriği Yönetmeye Yönelik Münhasır Hakkı. Mattel, sizin Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğinizin herhangi birini inceleyebilir, izleyebilir, görüntüleyebilir, post edebilir, saklayabilir, muhafaza edebilir, kabul edebilir veya başka bir şekilde kullanabilir (ancak bunları yapmakla yükümlü değildir) ve, Mattel, takdir hakkı tamamen kendisine ait olmak üzere, önceden haber vermeksizin veya size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın, Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriği silebilir, kaydırabilir, yeniden formatlayabilir, kaldırabilir veya post etmeyi ret edebilir veya başka bir şekilde kullanabilir. Mattel, Web Sitesinde bulunan Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğe, Mattel’in dikkatini çeken ve hakaret içeren, müstehcen, uygunsuz, ayıp, kirli, şiddet içeren, taciz edici, tehdit edici, küfürlü, yasadışı veya başka bir nedenle Mattel’in kabul edemeyeceği nitelikte olan içeriği bloke etme veya kaldırma dışında Mattel’in kontrol uygulamayacağı, takdir kullanıcılara ait olmak üzere saklanan içerik olarak muamele etme veya, söz konusu hakların veya içerik kısıtlamalarının ihlal edildiğine dair ihbar aldığında üçüncü şahısların haklarını veya aşağıda Kurallar’da (aşağıda Kısım 2(B)’de tanımlanmıştır) açıklanmış olan içerik kısıtlamalarını icra etme hakkını saklı tutar. Ancak, siz veya başkaları tarafından sunulmuş olan böyle bir Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğin herhangi bir süre boyunca Web Sitesinde tarafımızdan muhafaza edilmesi zorunlu değildir ve siz, bir kere sunduktan sonra, Web Sitesinde bulunan söz konusu Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğe erişme, onu arşivleme, muhafaza etme veya başka bir şekilde kullanma hakkına sahip olmayacaksınız.
v. Sizin Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğinizle İlgili Beyan ve Garantiler. Her Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçerik sunduğunuzda: ikamet ettiğiniz eyalette en az reşit olma yaşında olduğunuzu ve sunduğunuz Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçerikte yer alan veya ona katkıda bulunmuş olan herhangi bir reşit olmayan kişinin ebeveyni veya yasal velisi olduğunuzu veya ebeveyninden veya yasal velisinden gerekli bütün izinleri almış olduğunuzu; ve söz konusu Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçerik bakımından, (a) Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçerik’in tek eser sahibi ve onun üzerindeki fikir haklarının ve diğer hakların tek sahibi olduğunuzu veya Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriği sunmak ve onun üzerindeki, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve varsa İlave Kayıt ve Şartlar ile Mattel’e verdiğiniz hakları Mattel’e vermek için – Mattel’in herhangi bir üçüncü şahsın onayını alma yükümlülüğü olmaksızın ve Mattel üzerinde herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk yaratmaksızın — yasal bir hakka sahip olduğunuzu; (b) Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğin doğru olduğunu; (d) Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğin herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet haklarını veya başka haklarını ihlal etmediğini ve, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde yazılı olan Mattel’in izin verilen kullanımları bakımından, ihlal etmeyeceğini; ve (e) Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğin işbu Kullanıcı Sözleşmesini (Kurallar da dahil olmak üzere) ve varsa İlave Kayıt ve Şartları ihlal etmeyeceğini veya herhangi bir kişiyi mağdur etmeyeceğini veya zarar vermeyeceğini beyan ve garanti etmiş oluyorsunuz.
vi. İcra. Mattel’in, sizin Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçerikteki fikri mülkiyet haklarınızı izlemek veya icra etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur, ancak siz, sizin Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğiniz üzerindeki bizim haklarımızı koruma ve icra etme hakkını bize veriyorsunuz; buna, sizin adınıza ve yerinize dava açmak ve yürütmek de dahildir (bu davaların masrafları Mattel tarafından karşılanacaktır ve siz bunu kabul ediyorsunuz ve Mattel’i, tevkil ve teşrik yetkisi de de dahil olmak üzere, gayrı kabili rücu olarak vekiliniz tayin ediyorsunuz. Bu tayin, sizin çıkarlarınızla birliktedir).
B. Topluluk Kullanım Kuralları. Web Sitesinin kullanıcısı olarak, işbu Topluluk Kullanım Kuralları (“Kurallar”), Web Sitesinin on line topluluklarının (“Topluluklar”) üyelerinden beklenen tutum ve davranışı anlamanıza yardımcı olmak içindir.
i. Kuralların Niteliği. Sizin Topluluklara katılımınız, aşağıdaki Kurallar da dahil olmak üzere, işbu Kullanıcı Sözleşmesindeki bütün kayıt ve şartlara tabidir:
o Sizin Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğiniz. Başkalarına ait Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçerikleri kullanmayın ve sizinmiş gibi göstermeyin. Internet üzerinde başka bir yerde bulmuş olabileceğiniz içerikler de buna dahildir. Örneğin, sizin Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğinizde, üçüncü şahıslara ait hiçbir görünür logo, ibare veya marka bulunmamalıdır. Herhangi birinin sizin Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğinize katkıda bulunması veya sizin Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğinizde hakka sahip olması halinde veya herhangi birinin sizin Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğinizde görünmesi hailinde, söz konusu Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriği Mattel’e sunmak için bu kişilerin iznini de almanız gerekir (örneğin: biri sizin ve arkadaşınızın fotoğrafını çekmişse ve siz bu fotoğrafı kendi Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğiniz olarak Mattel’e sunarsanız, bu takdirde, hem arkadaşınızın hem de fotoğrafı çeken kişinin iznini almanız gerekir.)
o Fotoğraflar Hakkında: Siz ve Arkadaşlarınız ve Aileniz Dışında Kimsenin Fotoğraflarını, Vidolarını veya Görüntülerini Kullanamazsınız. Eğer Web Sitesine fotoğraflar sunmak, gömülü videolara bağlantı vermek veya gerçek insanların başka görüntülerini dahil etmek isterseniz, bunların size veya sizin tanıdığınız birine ait fotoğraf, video veya görüntüler olduğundan emin olunuz ve ancak onlardan bunları sunmak için izin aldıysanız sununuz. Ayrıca, fotoğraf, video veya görüntüde reşit olmayan birinin bulunması halinde, çocuğun ebeveyni veya velisi olmanız veya çocuğun ebeveynlerinden veya velilerinden, sunmadan önce, izin almış olmanız gereklidir.
o Düzgün Hareket Ediniz. Herkesin içinde zevk alacağı Topluluklar kurmaya devam edebilmemiz için, başkalarının görüş ve yorumlarına saygılı olun. Eğer Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğinizin birini kırabileceğini veya birini müşkül durumda bırakacağını düşünüyorsanız, muhtemelen bu doğrudur ve dolayısıyla söz konusu Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğin Web Sitesinde bulunmaması gerekir. Küfür, taciz, ısrarla takip, tahkir edici yorumlar, kişisel saldırılar, dedikodu ve benzer eylemler yasaktır. Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğiniz başkalarını tehdit etmemeli, başkalarına hakaret etmemeli ve zarar vermemelidir ve ırk, ulusal köken, cinsiyet, cinsel yönelim ve fiziksel engel ile bağlantılı olumsuz yorumlar içermemelidir. Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğiniz, karalayıcı, iftira niteliğinde, müstehcen, uygunsuz, pornografik veya seksüel olarak açık olmamalıdır.
o Ticari veya Siyasi Amaçlarla Kullanmayınız. Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğiniz herhangi bir ürünün veya hizmetin veya başka bir ticari faaliyetin veya bir siyasetçinin, kamu görevlisinin veya kanunun tanıtımını veya reklamını yapmamalıdır. Mattel’in makul bir şekilde işbu paragrafı ihlal ettiğini düşündüğü bir Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçerik sunmanız halinde, takdir tamamen bize ait olmak üzere uygun bulduğumuz şekilde yasal yollara başvurabiliriz.
o Uygun Olmayan Amaçlarla Kullanmayın. Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğiniz, herhangi bir hak ihlal edici, yasadışı veya benzer uygun olmayan faaliyeti teşvik eder nitelikte olmamalıdır. Mattel’in makul bir şekilde işbu paragrafı ihlal ettiğini düşündüğü bir Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçerik sunmanız halinde, uygun bulduğumuz şekilde yasal yollara başvurabiliriz.
o Dürüst Olun ve Kendinizi veya Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğinizi Yanlış Tanıtmayın. Başka bir kişiyi, kullanıcıyı veya şirketi taklit etmeyin ve yanlış, hileli, yanıltıcı, gerçeği yansıtmayan veya yanlış yönlendirici olabileceğini düşündüğünüz veya sizin kimliğinizi veya bir kişi veya şirket ile bağınızı yanlış gösteren Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçerikler sunmayın.
o Başkaları da Görebilir. Toplulukları diğer üyelerle bilgi ve içerik paylaşmak ve tartışmak için kullanacağınızı umuyoruz. Bununla birlikte, Toplulukların umuma açık bir forum olduğunu ve bir Topluluk dahilinde Web Sitesine sunduğunuz Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğin başka kullanıcıların erişimine açık olacağını ve onlar tarafından görüleceğini unutmayınız. Topluluk alanlarında kişisel olarak tespit edilebilir bilgiler sunmayınız (örneğin ad ve soy ad birlikte, şifre, telefon numarası, adres, kredi kartı numarası, tıbbi bilgiler, e-posta adresi ve başka kişisel olarak tespit edilebilir bilgiler veya iletişim bilgileri) ve bu türden bilgileri başkaları ile paylaşırken dikkatli olunuz.
o Başkalarının Kişisel Bilgilerini Paylaşmayınız. Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğiniz, başka bir kişinin adresini, telefon numarasını, e-posta adresini, sosyal sigorta numarasını, kredi kartı numarasını, tıbbi bilgilerini, mali bilgilerini ve, söz konusu şahsın takip edilmesine, kendisiyle temas kurulmasına veya kendisinin taklit edilmesine imkan verecek başka bilgileri, Mattel tarafından özel olarak istenen biçim ve yöntem dışında, ifşa etmemelidir.
o Web Sitesine veya Başkasının Bilgisayarına veya Başka Internet Cihazlarına Hasar Vermeyiniz. Sizin Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğiniz, Web Sitesinin veya herhangi bir bilgisayarın veya başka Internet cihazının işlemesini etkileyebilecek virüsler, Truva Atları, casus yazılımlar veya başka teknolojiler veya kötü niyetli kodlar sunmamalıdır.
o Herhangi bir anda yukarıda bahsi geçen izinlerin bizim için kabul edilebilir bir formda kanıtını isteme hakkımız saklıdır. Söz konusu kanıtların sağlanmaması, başka şeylerin yanı sıra, söz konusu Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğin Web Sitesinde kaldırılmasına yol açabilir.
ii. Başkalarıyla Karşılıklı İlişkileriniz. İhtilaflar. On line olsun off line olsun, Web Sitesinin diğer kullanıcıları ile karşılıklı ilişkilerinizden sadece siz sorumlusunuz. Herhangi bir kullanıcının tutum ve davranışından veya içeriğinden biz sorumlu değiliz. Sizinle diğer kullanıcılar arasındaki ihtilafları izleme veya bunlara müdahale etme hakkımız saklıdır ancak bunları yapmakla yükümlü değiliz. Başkalarıyla karşılıklı ilişkilerinizde (örneğin herhangi bir kişisel bilgi veya başka bilgi sunarken) ve bütün diğer online faaliyetlerinizde sağ duyunuzu ve muhakeme gücünüzü kullanınız.

3. Web Sitesi ve İçerik Kullanma Kısıtlamaları
A. Web Sitesi Kullanma Kısıtlamaları. İzleyenleri yapmayacağınızı kabul ediyorsunuz: (a) Web Sitesini, ticari veya siyasi amaçlarla (reklam, para toplama, ürün fiyatları toplama ve ürün satma da dahil olmak üzere) kullanmayacaksınız; (b) Mattel markalarını veya ticari unvanlarını kullanan meta etiketler veya başka “hidden text” kullanmayacaksınız; © Web Sitesi üzerinden veya onunla bağlantılı olarak, kişi veya kurumlara zarar vermeye çalışan veya zarar veren veya yasadışı, tahkir edici, müstehcen, ayıp, uygunsuz, kirli, şiddet içeren, tehdit edici, taciz edici, küfürlü olan veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal eden veya başka bir nedenle Mattel için kabul edilemez nitelikte olan faaliyetlerde bulunmayacaksınız; (d) Web Sitesinin herhangi bir kısmı vasıtasıyla erişilebilen herhangi bir Web Sitesi kaynağını veya nesne kodunu veya herhangi bir yazılımı veya başka ürünü, hizmeti veya prosesi ters mühendisliğe tabi tutmayacaksınız, kaynak koduna dönüştürmeyeceksiniz, tersine çevirmeyeceksiniz, tersine birleştirmeyeceksiniz ve değiştirmeyeceksiniz; (e) bir kullanıcının Web Sitesine erişimini veya Web Sitesinin gereğince kullanımını aksatan veya başka bir şekilde Web Sitesine, Mattel’e veya Web Sitesinin başka kullanıcılarına zarar veren faaliyetlerde bulunmayacaksınız, (f) Web Sitesinin herhangi bir güvenlik düzeneğine veya Web Sitesinin, İçeriğin veya Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğin kullanımına veya bunlara erişime kısıtlama veya sınırlama getiren herhangi bir düzeneğe müdahale etmeyeceksiniz ve bunları atlatmaya çalışmayacaksınız; veya (g) işbu Kullanıcı Sözleşmesini veya varsa İlave Kayıt ve Şartları başka bir şekilde ihlal etmeyeceksiniz.
B. İçerik Kullanımı Kısıtlamaları. Ayrıca, İçeriği (sizin herhangi bir Mattel Lisanslı Elemanı içermeyen Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğiniz dışında) kullanırken izleyen hususlara riayet edeceğinizi kabul ediyorsunuz: (a) Herhangi bir robot, rover, “bot”, spider, scraper, crawler, spyware, motor, cihaz, yazılım, çıkarma aracı veya herhangi bir başka otomatik cihaz, yardımcı yazılım veya herhangi bir tür manüel proses kullanarak Web Sitesinde bu tür İçerik izlemeyecek, bir araya getirmeyecek, kopya etmeyecek veya dağıtmayacaksınız (standart arama motorunun veya standart bir Internet tarayıcısının faaliyeti veya kullanımı sonucu olabilecek olan dışında); (b) bu tür herhangi bir İçeriği (görüntüler, metinler veya sayfa düzeni de dahil olmak üzere) çerçeve içine almayacak veya eklemek için çerçeve içine alma teknikleri kullanmayacaksınız; © böyle bir İçerikte bulunan bütün marka, telif hakkı ve başka fikri mülkiyet hakkı ibarelerini olduğu gibi muhafaza edeceksiniz; (d) böyle İçerikleri, bizim veya lisans verenlerimizin ürünleri, hizmetleri veya markaları ile izinsiz bir bağlantıyı çağrıştıracak şekilde kullanmayacaksınız; (e) böyle İçeriklerde hiçbir değişiklik yapmayacaksınız (eğer geçerli ise, sizin Mattel Lisanslı Elemanlarını izinli olarak kullanma hakkınız dışında), (f) böyle İçerikleri, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde veya varsa İlave Kayıt ve Şartlarda özel olarak izin verilen durumlar dışında veya Mattel’in bir yetkilisinin veya, bir lisans verenden gelen İçerik durumunda, İçeriğin sahibinin önceden yazılı onayının alındığı durumlar dışında, hiçbir şekilde, değiştirmeyecek, çoğaltmayacak, arşivlemeyecek, hiçbir üçüncü şahsa veya üçüncü şahıs web sitesine satmayacak, kiraya vermeyecek, kiralamayacak, takas etmeyecek, kendisinden türev çalışmalar türetmeyecek, basılı çıktı veya elektronik yollardan yayınlamayacak, umuma açık olarak icra etmeyecek, görüntülemeyecek, hiçbir üçüncü şahsa veya üçüncü şahıs web sitesine yaymayacak, dağıtmayacak, yayınlamayacak, yeniden aktarmayacak, dolaştırmayacak veya her ne amaçla olursa olsun başka bir şekilde kullanmayacaksınız; (g) böyle İçerikleri, herhangi bir kullanıcının tecrübesini olumsuz etkileyecek şekilde manipüle etmek üzere herhangi bir kod veya ürün eklemeyeceksiniz.
C. Web Sitesi ve İçeriğin Bulunurluğu. Mattel, takdir tamamen Mattel’e ait olmak üzere, önceden haber vermeden ve bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu olmaksızın (aşağıdaki Kısım 9’da veya varsa İlave Kayıt ve Şartlarda açıklanan durumlar dışında) herhangi bir gerekçeyle Web Sitesinin ve İçeriğin (ve bunların herhangi elemanlarının ve özelliklerinin) bulunurluğunu derhal askıya alabilir veya feshedebilir.
D. İçerik ve Web Sitesi Bakımından Verilmemiş Olan Hakların Saklı Olması. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve varsa İlave Kayıt ve Şartlar, İçerik üzerinde ve Web Sitesinin kullanılması ve ona erişilmesine ilişkin sadece dar, sınırlı haklar vermektedir. Hiçbir yasal teori çerçevesinde, çıkarım yoluyla, dava engeli, sektör teamülü veya başka bir şekilde herhangi bir hak veya lisansın varlığı yorum yoluyla varsayılamaz. Size açıkça verilmemiş hakların tümünü Mattel ve onun lisans verenleri ve diğer üçüncü şahıslar saklı tutar. Herhangi bir İçeriğin veya Web Sitesinin herhangi bir amaçla izinsiz kullanılması yasaktır.

4. Müşteri Hizmeti.
• Mattel, aşağıdaki Kısım 5’te yer alan adreslere gönderilen müşteri sorularına veya benzer sorulara cevap vermeyecektir. Ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili olarak herhangi bir müşteri hizmeti sorunuz olması halinde, lütfen kaynak olarak aşağıdaki adreslerdeki web sitemizi kullanınız
• Mattel markaları ve Fisher-Price markaları: http://service.mattel.com/us/
• Fisher-Price online mağaza: http://www.fisher-price.com/fp.aspx?st=900000&e=custservice
• American Girl markaları: http://store.americangirl.com/agshop/static/contactUs.jsp

5. Telif Hakkı İhlali İddiası için Prosedür
A. DMCA Bildirimi. Mattel, aşağıda belirtilmiş olan ABD Dijital Bin Yıl Telif Hakkı Kanunu (Digital Millenium Copyright Act) (“DMCA”)’ya uygun olan telif hakkı ihlali iddiası bildirimlerine gereğince karşılık verecektir. Bir eserde telif hakkına sahip iseniz (veya böyle bir telif hakkı sahibini temsil ediyor iseniz) ve söz konusu eserdeki telif hakkının (veya söz konusu telif hakkı sahibinin telif hakkının) eserin Web Sitesinde uygunsuz bir şekilde post edilmesi veya dağıtılması yoluyla ihlal edildiğine inanıyorsanız, bize aşağıdakileri içeren bir bildirimde bulunabilirsiniz:
i. “DMCA Telif Hakkı İhlali Bildirimi” ibareli bir açıklama veya konu satırı;
ii. İhlal edildiğini iddia ettiğiniz telif haklı eserin tarifi veya, tek bildirim kapsamında birden fazla telif haklı eser söz konusu ise, söz konusu eserlerin temsili bir listesi;
iii. İhlal ettiğini veya ihlal edici nitelikte bir faaliyetin konusu olduğunu iddia ettiğiniz materyalin bulunduğu yerin tarifi; bu tarif, bizim materyali bulmamız için makul ölçüde yeterli olmalıdır (materyalin bulunduğu Web Sitesinin URL’sini de ekleyiniz).
iv. Tam adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz.
v. Materyalin şikayetinizin konusu olan şekilde kullanılması için telif hakkı sahibinin, onun acentesinin veya kanunun izni olmadığına dair iyi niyetli inancınıza dair beyanınız;
vi. Bildirimizdeki bütün bilgilerin doğru olduğuna ve sizin telif hakkı sahibi olduğunuza dair bildiriminiz (eğer telif hakkı sahibi değilseniz, bildiriminizde, ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuzu belirtmeniz gereklidir). Bildiriminizdeki bilgilerin yanlış olması halinde, yalancı şahitlikle ilgili yaptırımlar uygulanır. Ve
vii. Islak imzanız veya, eğer (fiziksel bir belge veya e-posta’ya eklenmiş dijital belge olmayıp) bir e-posta içinde gönderiliyorsa, daktilo harfleriyle adınız ve ardından “//s//”. Bu, sizin elektronik imzanız işlevini görecektir.
o Mattel, ancak aşağıdaki adreslere posta, e-posta veya faks yoluyla kendisine ulaşan DMCA bildirimlerini dikkate alacaktır:
Posta ile:
Mattel, Inc.
333 Continental Boulevard
El Segundo, California 90245–5012
Attention: Vice President, Intellectual Property (Fikri Mülkiyet Haklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’nın dikkatine)
E-Posta ile:
InfringementNotice@Mattel.com
Faks ile:
310.252.2567
o Çoğu zaman telif hakkınızın ihlal edilip edilmediğini saptamak zordur. Mattel, yukarıdaki gereklerin hepsini esas itibariyle yerine getirmeyen DMCA Bildirimlerini dikkate almamayı tercih edebilir ve Mattel, DMCA’ya esas itibariyle uymayan bildirimler yoluyla kendisine iletilen ve ihlal edici nitelikte olduğu iddia edilen materyalleri kaldırmayı tercih edebilir.
o Şu hususa dikkatinizi çekeriz: DMCA’da, söz konusu materyal veya faaliyetin ihlal ettiğine dair bilerek ciddi şekilde yanlış beyanda bulunan kişiler için ceza öngörülmektedir.
o Bildiriminizde verdiğiniz bilgileri, ihlal ettiği iddia edilen eseri veren kişiye gönderebiliriz. Bu kişi, bize bir DMCA Karşı-Bildirimi gönderme yoluna gidebilir.
o Mattel’in diğer haklarını sınırlamamak kaydıyla, Mattel, uygun durumlarda, telif haklarını ihlalde ısrar eden bir kişinin Web Sitesine veya Mattel’in sahibi olduğu veya işlettiği herhangi bir başka web sitesine erişimini feshedebilir.
B. DMCA Karşı-Bildirim. Bir DMCA bildirimi nedeniyle Web Sitesinde sizin Mattel’e sunmuş olduğunuz bir esere erişimin etkinlik dışı bırakılması veya eserin kaldırılması halinde, şayet erişimin etkinlik dışı bırakılmasının veya eserin kaldırılmasının bir yanlışlık veya yanlış kimlik belirlemeden kaynaklandığını düşünürseniz, yukarıda belirtilen adresler üzerinden bize bir DMCA Karşı-bildirimi gönderebilirsiniz. Sizin DMCA Karşı-bildiriminizde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
. “DMCA Karşı-bildirimi” şeklinde bir açıklama veya konu satırı
i. Kaldırılmış veya kendisine erişim etkinlik dışı bırakılmış olan materyalin tarifi ve kaldırılmadan veya kendisine erişim etkinlik dışı bırakılmadan önce materyalin bulunduğu yer (materyalin kaldırıldığı veya kendisine erişimin etkinlik dışı bırakıldığı Web Sitesinin URL’sini de ekleyiniz).
ii. Materyalin bir yanlışlık eseri olarak veya kaldırılacak veya kendisine erişim etkinlik dışı bırakılacak materyalin yanlış tespit edilmesi sonucu kaldırılmış veya kendisine erişiminin etkinlik dışı bırakılmış olduğuna dair iyi niyetli bir inancınız olduğuna dair bildirim. Yanlış bildirim, yalancı şahitlik yaptırımlarına tabi olacaktır.
iii. Tam adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve hesabınızın kullanıcı adı.
iv. Adresinizin bulunduğu yerin kaza dairesinde bulunan Federal Yerel Mahkemenin yetkisini (veya eğer adresiniz ABD dışında ise, Kaliforniya Merkez Bölge ABD Bölge Mahkemesinin yetkisini) kabul ettiğinize ve bize DMCA bildirimini veren kişiden veya bu kişinin bir temsilcisinden tebligat kabul edeceğinize dair beyanınız.
v. Islak imzanız ve, eğer (fiziksel bir belgede veya bir e-posta’ya eklenmiş dijital bir belgede değil de) bir e-posta içinde gönderiliyorsa, daktilo harfleriyle adınız ve ardından “//s//” ifadesi. Bu sizin elektronik imzanız işlevi görecektir.
o Şu hususa dikkatinizi çekeriz: DMCA’da, bir materyal veya faaliyetin yanlışlık eseri olarak veya yanlış tespit sonucu kaldırıldığına veya etkinlik dışı bırakıldığına dair bilerek ciddi şekilde yanlış beyanda bulunan kişiler için ceza öngörülmektedir.
o Bir DMCA Karşı-bildiriminin bize ulaşması halinde, DMCA Karşı-bildirimin bize ulaşmasından itibaren en az 10 gün geçtikten sonra ve en çok 14 iş günü içinde kaldırmış olduğumuz materyali yerine tekrar koyabiliriz (veya kendisine erişime etkinleştirebiliriz). Bununla birlikte, bize, daha önce, DMCA Telif Hakkı İhlali Bildirimini göndermiş olan tarafın, materyali sağlayan kişinin Web Sitesinde materyale ilişkin ihlal edici bir faaliyete girişmesini yasaklayan bir mahkeme emri almak için dava açtığına dair yukarıdaki adresler yoluyla bir bildirim almamız halinde bunu yapmayacağız. Ayrıca, DMCA Karşı-bildirimini, bize DMCA Telif Hakkı İhlali Bildirimini göndermiş olan tarafa iletebileceğimizi de bilmenizi isteriz.

6. Başka Fikri Mülkiyet Hakkının İhlali İddiasında Bulunmak için Prosedür.
• Eğer telif hakkı dışında fikri mülkiyet haklarınız varsa ve fikri mülkiyet hakkınızın Web Sitesi vasıtasıyla uygunsuz şekilde post edilmesi veya dağıtımı yoluyla ihlal edildiğini düşünüyorsanız, yukarıdaki Kısım 5’te yer alan adreslerden birini kullanarak bize aşağıdakilerin hepsini içeren yazılı bir bildirim gönderebilirsiniz:
a. “Fikri Mülkiyet Hakkı İhlali Bildirimi” ibareli bir açıklama veya konu satırı
b. İhlal edildiğini iddia ettiğiniz fikri mülkiyetin tarifi
c. İhlal ettiğini veya ihlal edici bir faaliyetin konusu olduğunu iddia ettiğiniz materyalin nerede olduğuna dair, bizim materyali bulmamız için makul derecede yeterli olacak bir tarif (materyalin bulunduğu Web Sitesinin URL’sini de ekleyiniz).
d. Tam adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz.
e. Materyalin şikayet konusu olan şekilde kullanılmasına fikri mülkiyet hakkı sahibinin, onun temsilcisinin veya kanunun izin vermediğine dair sizin iyi niyetli inancınızı ifade eden bir beyan.
f. Bildiriminizdeki bütün bilgilerin doğru olduğuna ve söz konusu fikri mülkiyet haklarının sahibi olduğunuza dair beyanınız (eğer fikri mülkiyet haklarının sahibi değilseniz, bildirimizde, ihlal edildiği iddia edilen fikri mülkiyet haklarının sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuz belirtilmelidir). Yanlış beyan durumunda, yalancı şahitlik hükümleri uygulanır.
g. Islak imzanız ve, eğer (fiziksel bir belgede veya bir e-posta’ya eklenmiş dijital bir belgede değil de) bir e-posta içinde gönderiliyorsa, daktilo harfleriyle adınız ve ardından “//s//” ifadesi. Bu sizin elektronik imzanız işlevi görecektir.
h. .
• Bu tür bildirimler aldığımızda, tamamen kendi takdirimize göre hareket edeceğiz. Bu türden bir bildirim bakımından Mattel’e tatmin edici bir şekilde cevap vermeyen Web Sitesi kullanıcıları, askıya alınabilir veya feshedilebilir. Bildiriminizde verdiğiniz bilgileri, ihlal edici olduğu iddia edilen materyali sağlayan kişiye gönderebiliriz.

7. İstenmeden Fikir veya Materyal Göndermek Yasaktır: Mattel ile bir Gizlilik İlişkisi veya Özel İlişki Olmaması
• Mattel, dünyanın en büyük oyuncak şirketi olarak, yeni fikirler geliştirmek için kalabalık bir tasarımcı kadrosuna sahiptir ve Mattel, her yıl, iş ilişkisi içinde olduğu profesyonel mucitlerden binlerce ürün fikri istemekte ve almaktadır.
• Bu nedenle, Mattel ile iletişimlerinizde, Mattel’in ürün veya hizmetlerle ve hatta ürünler ve hizmetlerde yapılabilecek iyileştirmelerle ilgili olarak istenmeden gönderilen, oyuncaklar, oyunlar, video oyunları, kitaplar, yazılar, senaryolar, sinema filmleri, televizyon programları, tiyatro yapımları, müzik yapımları veya web dizileri için fikir, konsept, icat veya tasarım gibi fikir ve materyalleri (topluca “İstenmeden Gönderilen Fikir ve Materyaller”) kabul etmediğini veya dikkate almadığını lütfen unutmayınız. Bu nedenle, Mattel’e, her ne biçimde ve her ne yolla olursa olsun (hatta bizim isteyebileceğimiz size ait Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçerik içinde bile) İstenmeden Gönderilen Fikir ve Materyaller göndermemeniz gerekmektedir. Web Sitesi vasıtasıyla bize post edebileceğiniz veya gönderebileceğiniz İstenmeden Gönderilen Fikir ve Materyaller Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçerik sayılırlar ve yukarıda belirtilen şekilde bize lisanslıdırlar.
• Web Sitesinin Mahremiyete Saygı Bildiriminde veya varsa İlave Kayıt ve Şartlarda özel olarak belirtilen durumlar dışında, sizin Mattel ile ilişkiniz gizlilik, mutemetlik veya başka bir türden özel bir ilişki içeren bir ilişki değildir ve sizin İstenmeden Gönderilen Fikir ve Materyalleriniz ve sizin tarafınızdan sunulmuş olan herhangi başka bir şey (soru, yorum, cevap, yazışma, post ve benzeri gibi) gizli olmayan ve fikri mülkiyet niteliği olmayan Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçerik muamelesi görecektir – bunlara sizin “gizli” veya “fikri mülkiyet konusudur” veya benzeri ibareler eklemiş olmanıza bakılmaksızın. Mattel, yukarıda sayılanların alınması veya alınmaması hususunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmeyecektir. Dolayısıyla, sizin Mattel’e herhangi bir İstenmeden Gönderilen Fikir veya Materyal sunma kararınız, sizin İstenmeden Gönderilen Fikir ve Materyalleriniz bakımından Mattel’i halktan herhangi bir kişinin konumundan farklı bir konuma getirmemektedir.
• Mattel, profesyonel mucitlerden gelenler de dahil olmak üzere, kendisine gelen birçok sunumun zaten kamunun bilgisi dahilinde olan şeyler olduğunu veya kendi personelimizin geliştirmiş veya geliştirmekte olduğu ürünlerle aynı veya bunlara esas itibariyle benzer nitelikte olduğunu veya, birçok başka sebeple, herhangi bir yenilik veya özellik içermediğini gözlemlemektedir. Bu nedenle, yapmış olduğumuz uyarıya rağmen bize İstenmeden Gönderilen Fikir ve Materyaller gönderirseniz, bunların, geçmişte bizim personelimizin geliştirmiş olduğu veya başkalarının bize sunmuş olduğu fikir, konsept ve materyallerle aynı veya esas olarak onlara benzer olması ihtimali yüksektir. Aynı şekilde, gelecekte, sizin İstenmeden Gönderilen Fikir ve Materyallerinizi herhangi bir şekilde zikretmeksizin, sizin İstenmeden Gönderilen Fikir ve Materyallerinizle aynı olan veya onlara esas itibariyle benzer olan fikirler, konseptler ve materyaller geliştirebilir veya bunları başkalarından alabiliriz.
• Mattel’in sizden İstenmeden Gönderilen Fikirler ve Materyaller alması, Mattel tarafından bunların yenilik içeren, öncelikli veya orijinalliği olan şeyler olduğunun kabulü anlamına gelmez ve Mattel’in sizin İstenmeden Gönderilen Fikir ve Materyaller ile ilgili olarak mevcut veya gelecekteki fikri mülkiyet haklarınıza itiraz etme hakkına halel getirmez.

8. Hesap açma ve sona erdirme
• Web Sitesinin bazı (veya belki tüm) özelliklerine erişmek veya bunları kullanmak için, Web Sitesinin (veya onun bir kısmının) kayıtlı kullanıcısı olmanız gerekebilir. Yaşınıza bağlı olarak, kayıt olmanız için velinizin onayı gerekebilir. Web Sitesinin kayıttan dolayı size ilişkin kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılmasına ilişkin uygulamaları Web Sitesinin Mahremiyete Saygı Bildiriminde yer almaktadır. Sizin bu bilgileri verme kararınız tamamen gönüllüdür ve isteğe bağlıdır. Bununla birlikte, bu bilgileri vermek istememeyi tercih etmeniz halinde, Bazı İçeriklere veya Topluluklara erişemeyebilir veya Web Sitesinin bazı özelliklerine katılamayabilirsiniz.
• Şifre ve/veya kullanıcı adı gerektiren herhangi bir özellik için kayıt olmanız halinde, kayıt esnasında kendi şifrenizi kendiniz seçeceksiniz (veya biz size e-posta bildirimi yoluyla rasgele seçilmiş bir şifre gönderebiliriz). Bu hususta aşağıdakileri kabul ediyorsunuz:
a. Bir başkası tarafından hali hazırda kullanılmakta olan, başka bir kişiyi taklit edebilecek olan, başka bir kişiye ait olan, herhangi bir kişi veya kurumun fikri mülkiyet hakkını veya başka hakkını ihlal eden veya tahkir edici nitelikte olan bir kullanıcı adı (veya e-posta adresi) kullanmayacaksınız. Takdir tamamen bize ait olmak üzere, herhangi bir başka bir nedenle herhangi bir şifre, kullanıcı adı veya e-posta adresinin kullanılmasını reddedebiliriz.
b. Kayıt süreci ile ilgili olarak kendiniz hakkında doğru, hali hazırda geçerli ve eksiksiz kayıt bilgileri vereceksiniz ve, izin verildiği ölçüde, kaydın ilgili olduğu özellikleri kullanmaya devam ettiğiniz sürece bu bilgilerin doğru, hali hazırda geçerli ve eksiksiz olmaya devam etmesi için sürekli olarak ve vakit geçirmeden bu bilgileri muhafaza edecek ve güncelleyeceksiniz.
c. Hesabınız, şifreniz ve kullanıcı adınız altında meydana gelen bütün faaliyetlerin, siz faaliyete izin vermiş olsanız da olmasanız da, tüm sorumluluğu size ait olacaktır (faaliyetlerin, sizin kimlik belirleyicilerinizi ve şifrenizi kullanmaksızın bizim sistemimize başkasının erişim sağlamasından dolayı meydana gelmesi hali bunun dışındadır).
d. Şifrenizin gizliliğini korumanın ve başkalarının sizin adınızı, kullanıcı adınızı veya şifrenizi kullanarak Web Sitesinin şifre ile korunan herhangi bir kısmına erişmemesini sağlamak maksadıyla Internet Cihazınıza erişimi kısıtlamanın tüm sorumluluğu size ait olacaktır. Hesabınızın, şifrenizin veya kullanıcı adınızın izinsiz kullanılması durumlarını veya herhangi bir başka güvenlik ihlalini derhal bize bildireceksiniz. (Bkz. yukarıda Kısım 4). Hesabınızı veya başka hesap haklarınızı satmayacak, devretmeyecek ve temlik etmeyeceksiniz.
• Herhangi bir nedenle yukarıdaki yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirememeniz veya getirmemenizden dolayı bir kayıp veya hasar meydana gelmesi durumunda, size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı (her ne türden olursa olsun ve hangi yasal teori kapsamında olursa olsun) hiçbir sorumluluğumuz olmayacaktır.
• Verdiğiniz bilgilerden herhangi birinin yanlış, gerçeği yansıtmayan nitelikte, geçerliliğini kaybetmiş veya eksik olması veya işbu Kullanıcı Sözleşmesini, varsa İlave Kayıt ve Şartları veya herhangi bir yasal gereği veya kanunu ihlal etmesi veya tarafımızdan böyle olduğuna dair kuşku duyulması için yeterli gerekçe bulunması halinde, hesabınızı askıya alabilir veya feshedebiliriz. Ayrıca, daha genel ve geniş bir hak olarak, takdir tamamen bize ait olmak üzere, herhangi bir gerekçeyle ve önceden bildirmemiz gerekmeksizin ve bir sorumluluğumuz olmaksızın (Aşağıdaki Kısım 9’da veya varsa İlave Kayıt ve Şartlarda belirtilen durumlar haricinde), hesabınızı feshetme veya hesabınıza veya onun sunduğu olanaklara erişmenizi askıya alma veya kaldırma hakkımızı da saklı tutuyoruz.
9. Web Sitesi Erişimi; Bedeller, Kayıt; Kullanım Abonelikleri; Sanal Mal ve Hizmetler; Parasal Değer veya Mülkiyet Payı Olmaması; Devrin Yasak Olması
A. Bedel Alma veya Kaydı Zorunlu Tutma Hakkı; Internet Cihazınıza Erişim ve İlgili Ücretler. Mattel, makul bir süre önceden haber vermek kaydıyla, (i) Web Sitesinin bir kısmına veya tümüne erişim için bedel alma, Web Sitesinin bir kısmında veya tümünde bulunan birincil işlevselliğe veya İçeriğe erişim için bedel alma veya Web Sitesinin bir kısmına veya tümüne erişmek için bir bedelsiz abonelik veya hesap kaydını zorunlu tutma (“Kullanma Abonelikleri”); (ii) Web Sitesi veya Web Sitesinin kısımları için kayıt ve şartları değiştirme; ve (iii) Mattel’in uygulamayı tercih edebileceği, erişimden yaralanmak için yerine getirmek gereken, yasalara uygun herhangi şartları (örneğin coğrafi veya demografik sınırlamalar) esas alarak Web Sitesine veya Web Sitesinin kısımlarına tamamen veya kısmen erişimi kısıtlama hakkını saklı tutar. Siz, masrafı sadece size ait olmak üzere, Web Sitesine erişmek ve onu kullanmak için ihtiyacınız olan bütün Internet Cihazlarını ve diğer ekipman ve yazılımları ve bütün diğer Internet, mobil ve diğer hizmetleri elde etmek ve muhafaza etmekten sorumlusunuz.
B. Kullanma Abonelikleri; Sanal Mallar ve Hizmetler.
i. Kullanma Aboneliklerini Değiştirme, Yeniden Değerleme veya Ücretsiz Kılma Hakkı. Mattel, takdir tamamen kendisine ait olmak üzere, önceden haber vermeksizin ve herhangi bir sorumluluğu olmaksızın, Kullanma Aboneliklerini değiştirebilir, yeniden değerleyebilir ve bedelsiz kılabilir. Varsa İlave Kayıt ve Şartlarda tersi yönde bir hüküm bulunmadıkça, Mattel’in Web Sitesini, Web Sitesinin bir kısmını veya bir Kullanım Aboneliği ile bağlantılı bir içerik veya işlevselliği, sizin Kullanım Aboneliğinizin değerini ciddi şekilde azaltacak şekilde feshetmesi veya değiştirmesi halinde, Mattel, takdir tamamen kendisine ait olmak üzere, izleyenlerden birini veya diğerini sağlayacaktır: (a) kullanılmamış Kullanım Aboneliğinizin, feshedilmiş veya değiştirilmiş Web Sitesinin azaltılmış olan özellik veya kısmının değerine tekabül eden orantılı bir kısmının iadesi; veya (b) gelecekte, feshedilmiş veya değiştirilmiş Web Sitesinin azaltılmış özelliklerinin veya kısmının değerine tekabül eden karşılaştırılabilir değerde itfa için online kredi. Orantılı iadenin veya kredinin değerlemesi, Mattel’in iyi niyetli ticari muhakemesine göre belirlenecek ve bu belirleme kati olacaktır. Orantılı iade veya kredi sağlanması, Mattel’in Web Sitesini sizin Kullanım Aboneliğinizin değerini ciddi şekilde azaltacak şekilde feshetmesi veya değiştirmesi ile ilgili olarak sizin tek ve münhasır çözüm yolunuz olacaktır.
ii. Sanal Malları ve Hizmetleri Değiştirme, Yeniden Değerleme veya Bedelsiz Kılma Hakkı. Mattel, size, sanal para birimi, krediler, puanlar, sanal hizmetler veya sanal eşyalar (“Sanal Mal ve Hizmetler”) satın alma veya kullanma olanağı sunabilir. Mattel, takdir tamamen kendisine ait olmak üzere, Sanal Mal ve Hizmetleri değiştirebilir, yeniden değerleyebilir veya bedelsiz kılabilir ve bu tür değişiklikler Sanal Mal ve Hizmetleri daha az veya daha çok yaygın, değerli, etkili veya işlevsel kılabilir. Gerçek para ile satın alınmış olan hesabınızdaki sanal puanlar, krediler veya para birimi (“Sanal Tedavül Parası”), sizin satın alınmamış olan (yani, deneyimsel oyun yoluyla kazanılmış olan) hesabınızdaki Sanal Tedavül Parasından önce itfa edilebilir (söz konusu Sanal Tedavül Parasının ne zaman edinilmiş olduğuna bakılmaksızın).
a. Eğer Tekabül Eden bir Kullanım Aboneliğiniz Varsa. Eğer tekabül eden bir Kullanım Aboneliğiniz varsa, sizin Sanal Mal ve Hizmetlerinizin kullanımı, sizin tekabül eden Kullanım Aboneliğinizin ömrü ile sınırlıdır (Kısım 8 ve 9’da belirlendiği gibi Web Sitesinin, sizin hesabınızın veya sizin Kullanım Aboneliğinizin daha önce değiştirilmesi veya feshi durumu saklı kalarak)..
b. Eğer Tekabül Eden bir Kullanım Aboneliğiniz Yoksa. Eğer tekabül eden bir Kullanım Aboneliğiniz yoksa, Sanal Mal ve Hizmetlerinizi mümkün olduğu kadar çabuk kullanmanız tavsiye edilir – çünkü Mattel bu tür Sanal Mal ve Hizmetlerin sürekli olarak mevcut olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Bu tür Sanal Mal ve Hizmetlerin bulunurluğu, Kısım 8 ve 9’da belirtilen şekilde Mattel’in Web Sitesini veya sizin hesabınızı, herhangi bir kullanılmamış veya itfa edilmemiş Sanal Mal veya Hizmet için size iade söz konusu olmaksızın feshetme hakkına tabidir.
iii. Kullanım Aboneliklerinin ve Sanal Mal ve Hizmetlerin Feshi veya Değiştirilmesi. Varsa İlave Kayıt ve Şartlarda (bir abonelik hizmeti için geçerli olabilecek iade politikaları gibi) veya Kullanım Abonelikleri ile ilgili olarak yukarıda Kısım 9(B)(i)’de yer alan durumlar haricinde, Mattel’in herhangi bir Kullanım Aboneliğini veya Sanal Mal ve Hizmeti değiştirmesi, askıya alması veya feshetmesi halinde, siz, değiştirilmiş, askıya alınmış veya feshedilmiş Kullanım Aboneliğini veya Sanal Mal ve Hizmetleri kaybetmiş olacaksınız. Aynı şekilde, Kısım 9(B)(i)’de ve varsa İlave Kayıt ve Şartlarda yer alan durumlar veya ilgili kanunun gerektirdiği haller haricinde, Mattel, izleyen durumların meydana gelmesi halinde sizin Kullanım Aboneliğinizi veya Sanal Mal ve Hizmetleri onarmak veya yenisiyle değiştirmekten veya size herhangi bir kredi veya iade veya herhangi bir başka meblağ sağlamaktan sorumlu olmayacaktır: (a) Mattel’in herhangi bir Kullanıcı Aboneliğini veya Sanal Mal ve Hizmeti değiştirmesi, askıya alması veya feshetmesi halinde; veya (b) Web Sitesi hatası veya herhangi bir başka nedenle kayıp veya hasar halinde. Mattel, yukarıda Kısım 8 çerçevesindeki hesapları feshetme hakkı çerçevesinde, takdir tamamen kendisine ait olmak üzere, önceden haber vermeksizin ve bir sorumluluğu olmaksızın, Kullanım Aboneliklerini ve Sanal Mal ve Hizmetleri haklı nedenle derhal feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda, sizin herhangi bir orantılı iade veya kredi alma hakkınız olmayacaktır.
C. Parasal Değer Olmaması; Sınırlı Kullanma Hakkı; Mülkiyete ilişkin, Ekonomik veya Mal Sahipliğine İlişkin Pay Olmaması. Varsa İlave Kayıt ve Şartlardaki veya Kullanım Aboneliklerine ilişkin olarak yukarıdaki Kısım 9(B)(i)’deki durumlar haricinde, Kullanım Abonelikleri ve Sanal Mal ve Hizmet alımları katidir, iade edilemez niteliktedir, parasal değere sahip değildir (yani, nakit hesabı veya bunun eşdeğeri değildir) ve, süreli bir vade ile alınmış olsalar bile (örneğin aylık abonelik), ancak sınırlı nitelikte, münhasırlık özelliği olmayan, iptal edilebilir nitelikte, temlik edilemeyen nitelikte, kişiye özel ve devri kabil olmayan nitelikte kullanma lisansı alımı teşkil ederler. Mattel’in bazı durumlarda takdir kendisine ait olarak orantılı iade veya kredi sağlamayı kabul etmiş olmasından bağımsız olarak, Kullanım Aboneliklerinizde veya Sanal Mal ve Hizmetlerinizde hiçbir mülkiyete ilişkin, mülkiyet konusu olabilecek, fikri mülkiyet niteliğinde, mal sahipliğine ilişkin, ekonomik veya parasal paya sahip değilsiniz. Sizin Kullanım Abonelikleriniz ve Sanal Mal ve Hizmetleriniz, münhasıran Mattel’in malı olmaya devam eder (sadece yukarıda Kısım 1©’de, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde ve varsa İlave Kayıt ve Şartlarda belirtilen lisansa tabi olarak). İşbu Kısım 9’da belirtilenler haricinde, takdir tamamen Mattel’e ait olmak üzere ve önceden haber vermek gerekmeksizin ve sorumluluk söz konusu olmaksızın, lisans herhangi bir gerekçeyle derhal askıya alınabilir veya feshedilebilir.
D. Devrin Yasak Olması. Mattel, Kullanım Aboneliklerinin veya Sanal Mal ve Hizmetlerin (Web Sitesinin içinden olsun dışından olsun “gerçek” para veya başka bedel veya değerli eşya karşılığı olarak devir de dahil olmak üzere) devrini tanımayacaktır. Buna uygun olarak Mattel tarafından çıkarılan hediye kartları haricinde (bunlar İlave Kayıt ve Şartlara tabidirler), Kullanım Aboneliklerini veya Sanal Mal ve Hizmetleri satın alamazsınız, satamazsınız, takas edemezsiniz, hediye edemezsiniz ve ticaretini yapamazsınız ve Kullanım Aboneliklerini veya Sanal Mal ve Hizmetleri satın almayı, satmayı, takas etmeyi, hediye etmeyi veya ticaretini yapmayı teklif edemezsiniz. Bu tür tüm teşebbüsler hükümsüz ve geçersiz olacaktır.

10. Sizin Tarafınızdan Web Sitesine Bağlantılar.
• Size, izleyen şartlar yerine geldiği müddetçe geçerli olmak üzere, Web Sitesine hyperlink’ler yaratmanız için, sınırlı, münhasırlığı olmayan, iptal edilebilir, temliki kabil olmayan, kişiye özel ve devri kabil olmayan lisans veriyoruz: (a) bağlantılarda sadece metin bulunmalıdır ve bunlarda Mattel’e ait veya ona lisanslı olan marka grafikleri kullanılmamalıdır; (b) bağlantılar ve web sitenizdeki içerikler, Mattel ile bir organik bağınız olduğunu düşündürecek veya başka şekilde bir iltimas yaratacak nitelikte olmamalıdır; ve © web sitenizdeki bağlantılar ve içerikler Mattel’i veya onun ürünlerini veya hizmetlerini, yanlış, yanıltıcı, aşağılayıcı veya başka bir şekilde tahkir edici şekilde göstermemeli ve çocuklar için uygun olmayan veya kanun dışı, tahkir edici, müstehcen, ayıp, uygunsuz, kirli, şiddet içeren, tehdit edici, taciz edici, küfürlü olan veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal eden veya başka bir sebeple Mattel için kabul edilebilir nitelikte olmayan içeriğe sahip olmamalıdır. Mattel, takdir tamamen kendine ait olmak üzere, önceden haber vermesi gerekmeksizin ve size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı her ne türden olursa olsun herhangi bir sorumluluğu olmaksızın, Web Sitesine bağlantıyı herhangi bir gerekçe ile askıya alma veya yasaklama hakkını saklı tutar.

11. Kendisine bağlanılan web siteleri; Reklamlar; Üçüncü Şahıslarla İlişkiler.
A. Bağlanılan Web Siteleri; Reklamlar. Web Sitesinde, Web Sitesindeki üçüncü şahıs reklamlarının bir parçası olarak veya başka bir sebeple, üçüncü şahıs web sitelerine veya üçüncü şahıs web sitelerinden bağlantılar bulunabilir (“Bağlanılan Web Siteleri”). Reklam verenler, lisans verenler, lisans sahipleri ve Mattel ile iş ilişkileri olabilecek bazı başka üçüncü şahısların işlettiği web siteleri de buna dahildir. Mattel, Bağlanılan Web Sitelerinin içeriği, faaliyetleri, politikaları, kayıt ve şartları ve başka unsurları üzerinde kontrol sahibi olmayabilir ve Mattel Bağlanılan Web Sitelerini incelemek gibi bir yükümlülük üstlenmemektedir. Mattel, hiçbir Bağlanılan Web Sitesini ve hiçbir üçüncü şahıs içeriğini, reklamını, bilgisini, materyalini, ürününü, hizmetini ve başka tür üçüncü şahıs unsurunu onaylamamakta ve desteklememektedir. Mattel, bunlarla ilgili her tür sorumluluğu reddeder. Bunlarla bağlantılı olarak gerçekleştirebileceğiniz faaliyetler, Bağlanılan Web Sitelerinin işleticisinin çıkardığı mahremiyete saygı politikalarına ve başka politikalara, kullanım kayıt ve şartlarına ve kurallara tabidir. Mattel, bunlarla bağlantılı her tür sorumluluğu reddeder.
B. Üçüncü Şahıslarla İlişkiler. Web Sitesinde veya Web Sitesi vasıtasıyla bulunan üçüncü şahıslarla karşılıklı ilişkileriniz, yazışmalarınız, işlemleriniz veya başka işleriniz (Bağlanılan Web Siteleri veya reklamlar üzerinden veya bunlar vasıtasıyla olanlar da dahil olmak üzere), sadece siz ile üçüncü şahıs arasındadır (üçüncü şahıs reklamlarının içeriği, ödemeler, mal teslimi, garantiler (ürün garantileri de dahil olmak üzere), mahremiyet ve veri güvenliği ve benzeri konulara ilişkin meseleler de dahil olmak üzere). Mattel, bununla bağlantılı her tür sorumluluğu reddeder.

12. Telsiz.
A. Telsiz Özellikler. Web Sitesi, sizin kendi telsiz Internet Cihazınız yoluyla yararlanabileceğiniz bazı özellik ve hizmetler sağlayabilir. Bu özellik ve hizmetler arasında, Web sitesi’nin özelliklerine erişme ve Web Sitesine içerik yükleme, Web Sitesinden mesajlar alma ve kendi telsiz Internet Cihazınıza uygulamalar indirme yeteneği yer alabilir (topluca “Telsiz Özellikler”). Telsiz Özelliklere katılmak için taşıyıcı şirketiniz tarafından standart mesaj, veri ve başka ücretler fatura edilebilir. Ücret ve bedeller sizin telsiz faturanızda görülebilir veya sizin peşin ödenen bakiyenizden düşülebilir. Taşıyıcı şirketiniz bazı Telsiz Özellikleri yasaklayabilir veya kısıtlayabilir ve bazı Telsiz Özellikleri sizin taşıyıcı şirketinizle veya telsiz Internet Cihazınızla uyumlu olmayabilir. Ne gibi planların bulunduğunu ve bunların maliyetlerinin neler olduğunu öğrenmek için taşıyıcı şirketinizle görüşmeniz gerekir. Bu meselelerle ilgili sorularınız için taşıyıcı şirketinize başvurunuz.
B. Telsiz Özelliklerin Kayıt ve Şartları. Kayıtlı olduğunuz Telsiz Özellikler için, biz veya başka taraflarla ilgili olarak sizin telsiz Internet Cihazınıza iletişimler gönderebileceğimizi kabul ediyorsunuz – biz veya kanun tarafından belirlenmiş herhangi bir prosedüre uygun olarak siz kaydınızı iptal ettirmedikçe veya sistemden çıkmadıkça. Ayrıca, sizin Telsiz Özellikleri kullanmanızla ilgili bilgiler de toplayabiliriz. Eğer Web Sitesi vasıtası ile Telsiz Özellikler için kaydolduysanız, telsiz numaranızdaki (telefon numaranız da dahil olmak üzere) değişiklikleri Mattel’e bildirmeyi ve değişiklikleri yansıtacak şekilde Web Sitesindeki hesaplarınızı güncellemeyi veya kaydınızı ne zaman feshetmek istediğinizi bize bildirmeyi kabul etmiş oluyorsunuz (Bkz. yukarıda Kısım 4).

13. İhtilafların Halli.
• İşbu Kısım 13’ün bazı kısımları, Federal Tahkim Kanunu gereği “tahkim için yazılı sözleşme” yerine geçmektedir. Siz ve Mattel, işbu Kısım 13’ün Federal Tahkim Kanunundaki “yazılı” şartını yerine getirmesi niyetini taşıdığımızı kabul ediyorsunuz
A. Öncelikle – İhtilafların ve Kapsam Dışı İhtilafların Halline Çalışılması. Web Sitesi, İçerik, sizin Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğiniz, sizin İstenmeden Gönderilen Fikir ve Materyalleriniz, işbu Kullanıcı Sözleşmesi veya varsa İlave Kayıt ve Şartlardan kaynaklanan veya onlarla ilgili olan bir anlaşmazlık, iddia veya hak talebi (topluca “İhtilaf”) veya Mattel’in gerçek veya iddia edilen fikri mülkiyet haklarından kaynaklanan veya onlarla ilgili olan bir anlaşmazlık, iddia veya hak talebi (“Kapsam Dışı İhtilaf”; aşağıdaki Kısım 13(D)’de yazılı davalar da buna dahildir) ortaya çıkması halinde, siz ve biz, diğer tarafa, İhtilafın veya Kapsam Dışı İhtilafın makul bir tarifi ile birlikte önerilen çözümü de içeren yazılı bir bildirim göndermeyi kabul ediyoruz. Size yapacağımız bildirim, sizin bize vermiş olduğunuz en yakın tarihli iletişim bilgileri kullanılarak size gönderilecektir. Ancak böyle hiçbir iletişim bilgisi bulunmaması veya bu bilgilerin güncel olmaması halinde, işbu Kısım 13(A) çerçevesinde hiçbir yükümlülüğümüz olmayacaktır. Sizin bize yapacağınız bildirim, şu adrese gönderilmelidir. Mattel, Inc. 333 Continental Boulevard, El Segundo, California, 90245, ABD Attention: General Counsel (Baş Hukuk Müşavirinin Dikkatine). Diğer taraftan gelen bildirimin ulaşmasından itibaren 60 gün süreyle, Mattel ve siz,İhtilafı veya Kapsam Dışı İhtilafı çözmek maksadıyla bir diyalog yürüteceksiniz. Ancak, ne sizin ne de Mattel’in, İhtilafı veya Kapsam Dışı İhtilafı, takdir her iki tarafa ayrı ayrı ait olmak üzere, siz veya Mattel’in içine sinmeyen kayıt ve şartlarda çözmek gibi bir zorunluluğu olmayacaktır.
B. Alternatif İhtilaf Çözümü için Yetki.
i. Tahkim.
• Eğer bir İhtilafı yukarıda Kısım 13(A)’da belirlenen şekilde bidirimin ulaşmasından itibaren 60 gün içinde halledemezsek, siz veya biz İhtilafı, işbu Kısım 13(B)’ye uygun olarak resmi tahkime götürebiliriz. Eğer bir Kapsam Dışı İhtilafı yukarıda Kısım 13(A)’da belirlenen şekilde bildirimin ulaşmasından itibaren 60 gün içinde halledemezsek, siz veya biz, Kapsam Dışı İhtilafı, ancak siz ve Mattel, siz ve Mattel Inc.’in Baş Hukuk Müşaviri tarafından imzalanmış yazılı belge ile Kapsam Dışı İhtilafın tahkimle çözülmesine muvafakat ettiği takdirde, resmi tahkime götürebiliriz. Böyle bir durumda (ve sadece böyle bir durumda), Kapsam Dışı İhtilaf, işbu Kısım 13(B)’nin kalan kısmı için “İhtilaf” sayılacaktır.
• İlgili 60 günlük dönemin sona ermesi üzerine ve ilgili kanunun izin verdiği tam ölçüde, İhtilaflar, sadece, Amerikan Tahkim Kuruluşunun (“AAA” – American Arbitration Association) o anda geçerli olan Ticari Tahkim Kurallarına uygun olarak bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir. İhtilafta talep edilen değer 250,000 USD’yi aşmadığı takdirde, tahkim tek bir tarafsız hakem tarafından görülecek ve karara bağlanacaktır. Bu hakem, bir emekli hakim veya İhtilafa ilişkin maddi hukuk uygulama alanında baronun faal üyesi olarak en az 15 yıl tecrübesi olan bir avukat olacaktır. Hakem, tahkim sürecini, AAA’nın Tüketiciyle İlgili Meseleler için İlave Prosedürlerine uygun olarak idare edecektir. İhtilafta talep edilen değer 250,000 USD’nin üzerinde olduğu takdirde veya Mattel, takdir tamamen kendisine ait olmak üzere, tek tarafsız hakemle yürütülecek tahkim sürecinin masrafının üzerine eklenecek tahkim masrafını kendi karşılamayı seçtiği takdirde, tahkim üç hakemden oluşan bir heyet tarafından görülüp karara bağlanacaktır. Tarafların her biri birer hakem seçecek ve tarafların seçtiği iki hakem veya AAA Ticari Tahkim Kurallarına uygun olarak üçüncü hakemi seçecek, bu üçüncü hakem tahkim heyetinin başkanı olacaktır. Duruma bağlı olarak, hakem veya tahkim heyeti, ilgili kanunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve varsa İlave Kayıt ve Şartların hükümlerini uygulayacak, İhtilafı ilgili kanunlara ve kayıtlara dayanan (ve başka hiçbir kaynağa dayandırılmayacak olan) olgulara göre belirleyecek ve gerekçeli bir karar verecektir. Eğer siz ve Mattel, işbu Kısım 13(B)(i)’nin hemen yukarısındaki paragrafta yer alan Kapsam Dışı İhtilaf tahkimine her ikiniz de muvafakat etmezseniz, işbu paragraf ve işbu Kısım 13(B)’nin kalan kısmı Kapsam Dışı İhtilaf için geçerli olmayacaktır.
• Taraflardan birinin İhtilafı resmi tahkim için AAA’ya götürmesi ve AAA’nın “tahkim talebi”’nin verilmesinden itibaren 60 gün içinde bir duruşma tarihi vermek istememesi veya verememesi halinde, tarafların herhangi biri tahkimin Judicial Arbitration and Mediation Services Inc. (“JAMS”) tarafından JAMS’ın basitleştirilmiş Tahkim Kural ve Prosedürlerine göre veya sizin ve Mattel’in bir hukuk bölümü yetkilisinin yazılı olarak kabul edeceği herhangi bir başka tahkim yürütme kurumu tarafından yürütülmesini tercih edebilir. Yukarıdaki paragrafta AAA tahkimi için belirlenmiş olan hakemde aranan maddi hukuk uygulama alanı gerekleri ve İhtilafa atanacak hakem sayısı için 250.000 USD eşiği, bu şekilde JAMS veya başka tahkim kuruluşu önünde tahkim için için de geçerli olacaktır.
• AAA ve JAMS prosedürleri, kuralları ve ücretleri konusunda aşağıdaki kaynaklardan bilgi alabilirsiniz:
AAA:
800.778.7879 800.778.7879

http://www.adr.org/

JAMS:
949.224.1810 949.224.1810

http://www.jamsadr.com

ii. Alternatif İhtilaf Çözümünün Niteliği, Sınırları ve Yeri. Tahkimde, mahkemede olduğu gibi, hakem işbu Kullanıcı Sözleşmesinin kayıt ve şartlarına (ve varsa İlave Kayıt ve Şartlara) göre karar vermelidir ve hakem, kazanan taraf lehine tazminat veya başka bir telafi kararı verebilir (vekalet ücretleri de dahil olmak üzere). Bununla birlikte, TAHKİMDE (A) HAKİM VE JÜRİ OLMAZ, (B) TAHKİM SÜRECİ VE TAHKİMİN SONUCU BAZI GİZLİLİK KURALLARINA TABİDİR VE © TAHKİM SONUCUNA İTİRAZ HAKKI SINIRLIDIR. Tahkimin bütün tarafları, masrafları kendilerine ait olmak üzere, kendi seçecekleri herhangi bir avukat veya başka müdafi tarafından temsil edilme hakkına sahiptirler. Şahsen tahkim duruşması istendiği takdirde, duruşma, İhtilafın tahkime götürüldüğü tarihte sizin mukim olduğunuz “büyük şehir istatistik alanı”nda (ABD Nüfus Sayımı Kurumu tarafından tanımlandığı şekilde) gerçekleştirilecektir. Siz ve biz, ilgili tahkim kurallarına uygun olarak yürütme masraflarını ve hakem ücretlerini ve başka masrafları karşılayacağız; ancak, eğer geçerli tahkim kural veya kanunları, işbu Kısım13’ün icra edilebilmesi için bu ücret ve masrafların büyük kısmının veya tümümün Mattel tarafından karşılanmasını gerektiriyorsa, Mattel ücret ve masrafları ödeyerek tahkime gitmeyi tercih etme hakkına sahip olacaktır. İlgili tahkim kurallarına uygun olarak keşfe izin verilecektir. Hakemin kararı, İhtilafın her iddiasının özetini içeren yazılı bir bildirimden oluşacak ve (varsa) karar ve tahkim kararında esas alınan temel bulgu ve sonuçlar da muhakkak belirtilecektir. Tahkim kararı (varsa) hakkındaki mahkeme kararı, Federal Tahkim Kanunu Kısım 9 gereği taraflar üzerinde yetkisi olan herhangi bir mahkemeye veya böyle herhangi bir mahkeme tarafından tescil edilebilir.
C. Hak talebinde bulunmak için sürenin kısıtlı olması. İLGİLİ KANUNUN İZİN VERDİĞİ TAM ÖLÇÜDE, EĞER SİZ VEYA BİZ DİĞERİNE KARŞI BİR İHTİLAF İÇİN (AMA BİR KAPSAM DIŞI İHTİLAF İÇİN DEĞİL) DAVA AÇMAK İSTERSEK, SİZ VEYA BİZ DAVAYI İHTİLAFIN ORTAYA ÇIKMASINDAN İTİBAREN 1 YIL İÇİNDE (YUKARIDA KISIM 13(A)’DA BELİRTİLEN ŞEKİLDE YAZILI BİLDİRİMDE BULUNMAK SURETİYLE) BAŞLATMAK ZORUNDAYIZ. AKSİ TAKDİRDE, İHTİLAF İLELEBET ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ OLUR.
D. Injunctive Relief (İhtiyati haciz). İşbu Kısım 13’ün yukarıdaki hükümleri, Web Sitesine, herhangi bir İçeriğe, sizin Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğinize veya İstenmeden Verilen Fikir ve Materyallerinize ve/veya Mattel’in fikri mülkiyet haklarına (Mattel’in ihtilaf konusu olduğunu iddia edebileceği fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere), Mattel’in faaliyetlerine ve/veya Mattel’in ürünleri veya hizmetlerine ilişkin olarak herhangi bir kayıp, masraf veya hasarla (veya herhangi bir potansiyel kayıp, masraf veya hasarla) bağlantılı olarak Mattel tarafından bir injunction (ihtiyati haciz) veya başka equitable relief (ihtiyati tedbir) elde etmek için açılan herhangi bir dava için geçerli olmayacaktır.
E. Küçük Hak İddiaları Tahkim Gereği Kapsamının Dışındadır. Yukarıdaki hükümlerden bağımsız olarak, siz veya biz, küçük hak iddiaları mahkemesinde İhtilaflar için (ama Kapsam Dışı İhtilaflar için değil) kısıtlayıcı hak iddiasında bulunabiliriz.
F. Birleşik Dava Olmaması. İhtilaflar ancak münferit olarak tahkim konusu olabilecek ve herhangi bir başka tarafın herhangi bir hak talebi veya anlaşmazlığını içeren başka tahkimler veya davalarla birleştirilmeyecektir. Ancak, herhangi bir nedenle yetkili bir mahkemenin veya yukarıdaki Kısım 13(B)(i) gereği seçilmiş herhangi bir hakemin bu kısıtlamanın mantıksız veya icra edilemez nitelikte olduğuna kanaat getirmesi halinde, bizim yukarıda Kısım 13(B)’deki tahkim yönündeki mutabakatımız geçerli olmayacak ve İhtilafın muhakkak münhasıran aşağıdaki Kısım 13(G) gereği mahkemeye götürülmesi gerekecektir.
G. Los Angeles’teki Federal Mahkemeler ve Eyalet Mahkemeleri. Yukarıdaki Kısım 13(B) gereği tahkimin gerekli olması haricinde ve herhangi bir tahkim kararının icra edilmesiyle ilgili haller haricinde, herhangi bir İhtilafa veya Kapsam Dışı İhtilafa ilişkin dava veya takipler ancak Kaliforniya, Los Angeles ili eyalet mahkemelerinde veya federal mahkemelerinde açılabilir. Buna uygun olarak, siz ve Mattel, bu gibi konularda söz konusu mahkemelerin şahsen tek yetkili olmalarını kabul ediyorsunuz.

14. KABUL EDİLMEYEN BEYAN VE GARANTİLER.
• WEB SİTESİNE ERİŞİMİNİZ VE ONU KULLANMANIZLA İLGİLİ TÜM RİSKLER SİZE AİTTİR.
• WEB SİTESİ, “OLDUĞU GİBİ”, “ELDE BULUNDUĞU GİBİ” VE “BÜTÜN KUSURLARIYLA BİRLİKTE” ŞEKLİNDE VERİLMEKTEDİR. Bu nedenle, kanunun izin verdiği tam ölçüde, Mattel, Inc. ve onun bağlı kuruluşları ve Mattel, Inc. ve onun bağlı kuruluşlarının her birinin çalışanlarının, yönetim kurulu üyelerinin, üyelerinin, yöneticilerinin, hissedarlarının, acentelerinin, satıcılarının, lisans verenlerinin, lisans alanlarının, müteahhitlerinin, müşterilerinin, haleflerinin ve temlik alanlarının (topluca “Mattel Tarafları”) her biri, aşağıdaki konularda açık veya zımni hiçbir beyanda bulunmadıklarını ve hiçbir garanti vermediklerini ve hiçbir vaatte bulunmadıklarını beyan ederler:
a. Web Sitesi (İçerik ve Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçerik);
b. Web Sitesinde bulunan veya Web Sitesi vasıtasıyla erişim sağlanan işlevler, özellikler veya herhangi başka unsurlar;
c. Web Sitesinde sunulan veya referans edilen veya Web Sitesi vasıtasıyla kendilerine bağlanılan ürünler, hizmetler veya talimatlar (kendisi de bir ürün imalatçısı olan bir Mattel Tarafı tarafından verilmiş olan ve sizin bizden aldığınız bir ürünün içinde bulunan ilave kayıt ve şartlardaki olası özel garantiler haricinde).
d. Mattel’e veya Web Sitesi vasıtasıyla iletilmiş olan Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğinizin iletilmesiyle ilgili güvenlik;
e. Web Sitesinde veya Web Sitesini kullanıma sunan sunucularda zararlı bileşenler (virüsler, Truva atları ve sizin Internet Cihazınızı olumsuz etkileyebilecek başka teknolojiler de buna dahildir) bulunup bulunmaması
f. Web Sitesinde bulunan bilgilerin (olası talimatlar da dahil olmak üzere) doğru, eksiksiz, hatasız, yeterli, yararlı, zamanında sağlanmış veya güvenilir olup olmaması;
g. Web Sitesindeki olası kusurların onarılıp onarılmayacağı; ve
h. Web Sitesinin sizin tarafınızdan kullanılmasının herhangi bir ülke kanunlarına göre yasal olup olmaması.
• KENDİSİ DE BİR ÜRÜN İMALATÇISI OLAN BİR MATTEL TARAFI TARAFINDAN VERİLMİŞ OLAN VE SİZİN BİZDEN ALDIĞINIZ BİR ÜRÜNÜN İÇİNDE BULUNAN İLAVE KAYIT VE ŞARTLARDAKİ OLASI ÖZEL GARANTİLER HARİCİNDE, MATTEL TARAFLARI, AYRICA, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ, MÜLKİYET, ADET, TİCARET, RAHATSIZ EDİLMEDEN YARARLANMA, SİSTEM ENTEGRASYONU VE BİLGİSAYAR VİRÜSÜ OLMAMASI GARANTİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNI TÜM GARANTİLERİ DE REDDEDER.
• Bazı ülkelerde zımni veya başka garantilerin reddedilmesine sınırlama getirilmekte veya garanti reddine hiç izin verilmemektedir. Dolayısıyla, yukarıdaki garanti reddetme beyanları, söz konusu ülke kanunlarının geçerli olduğu durumlarda geçerli olmayabilir.

15. MATTEL TARAFLARININ SORUMLULUKLARININ SINIRLARI.
• Yaralanma ve ölüm de dahil olmak üzere her ne türden olursa olsun hiçbir kayıp ve hasardan ve aşağıdakilerle doğrudan doğruya veya dolaylı yoldan ilgili olan hiçbir doğrudan, dolaylı, ekonomik, örnek niteliğinde, özel, ceza niteliğinde, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp ve hasarlardan hiçbir Mattel Tarafı hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır.
a. Web Sitesi (İçerik ve Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçerik de dahil olmak üzere);
b. Web Sitesini kullanmanız veya kullanamamanız veya Web Sitesinin performansı;
c. Sizin Web Sitesine erişmeniz veya onu kullanmanızla ilgili olarak Mattel Taraflarınca veya kanunları icra etmekle görevli resmi makamlarca yürütülen bir soruşturma ile bağlantılı olarak yapılan işlemler ;
d. Telif hakkı sahipleri veya başka fikri mülkiyet hakkı sahipleri veya başka hak sahipleri ile bağlantılı olarak yapılan işlemler;
e. Web Sitesinin teknik işletimindeki hata veya ihmaller; veya
f. Herhangi bir güvenlik ihlalinden veya virüs, hata (bug), kurcalama, hile, hata, ihmal, kesinti, kusur, işletim veya iletimde gecikme, bilgisayar hattı ve ağı arızası veya herhangi bir başka teknik veya başka arızadan kaynaklanan hasarlar da dahil olmak üzere herhangi bir kullanıcı bilgisayarının, donanımının, yazılımının, modeminin veya başka ekipman veya teknolojisinin zarar görmesi; kardan zarar, şöhret kaybı, veri kaybı, işin durması, sonuçların doğruluğu veya ekipmanın çalışmaması veya bozulması şeklindeki kayıp ve zararlar da buna dahildir.
• Yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları, sizin sözleşmeden dolayı, ihmalden dolayı, kesin sorumluluktan dolayı veya haksız fiilden dolayı (kısmen veya tamamen ihmal, mücbir sebepler, telekomünikasyon hataları veya Web Sitesinin tahribinin neden oldukları da buna dahildir) dava açıp açmamanızdan bağımsız olarak, yukarıdaki olay veya koşullardan herhangi birinin öngörülebilir nitelikte olması halinde bile ve Mattel’e bu tür kayıp ve hasarların mümkün olduğu söylenmiş olsa bile veya Mattel’in bunları biliyor olması gerekse bile geçerli olacaktır.
• Bazı ülkelerde, yukarıda tarif edilen türden arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan hasarların sorumluluğunun reddedilmesine veya sınırlanmasına kanunlar izin vermemektedir. Dolayısıyla, bu sorumluluk üstlenmeme veya sınırlama halleri sizin için geçerli olmayabilir.
• İLAVE KAYIT VE ŞARTLARDAKİ OLASI HÜKÜMLER HARİCİNDE, KANUNUN İZİN VERDİĞİ TAM ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA, SİZİN WEB SİTESİNE ERİŞİMİNİZ VE ONU KULLANMANIZLA VE SİZİN İŞBU KULLANICI SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDEKİ HAKLARINIZLA BAĞLANTILI BÜTÜN OLASI HASAR, KAYIP VE DAVA SEBEPLERİ İÇİN MATTEL TARAFLARININ TOPLAM SORUMLULUĞU, HAK TALEBİNİN DAYANAĞINI OLUŞTURAN İŞLEMLE (İŞLEMLERLE) BAĞLANTILI OLARAK SİZİN MATTEL’E ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ TUTARI AŞMAYACAKTIR, ŞU ŞARTLA Kİ, YETKİLİ BİR MAHKEME TARAFINDAN BUNUN MANTIK DIŞI BULUNMASI HALİNDE BU HÜKÜM GEÇERLİ OLMAYACAKTIR. HERHANGİ BİR MUĞLAKLIĞA MEYDAN VERMEMEK MAKSADIYLA: YUKARIDAKİ İFADE, BİR FİZİKSEL ÜRÜNÜN İMALATÇISI TARAFINDAN VERİLMİŞ OLAN HERHANGİ BİR ÜRÜN GARANTİSİNİ GENİŞLETMEZ VEYA SINIRLAMAZ.
• Bir Mattel web sitesindeki herhangi bir elektronik ticari servis ile ilgili olarak, Kaliforniya’da mukim olanlar, izleyen özel tüketici hakları bilgilerinden yararlanabilirler: eğer bir şikayetiniz olursa posta yoluyla 100 R St., Suite 1080, Sacramento, California, 95814 adresinden Tüketici İşleri Departmanı, Tüketici Hizmetleri Birimi, Şikayet Yardım Birimine başvurabilir veya 916.445.1254 veya 916.445.1254 numaralı telefonlardan telefon edebilirizsiniz. Ayrıca bkz.: http://www.dca.ca.gov.

16. Injunctive veya Equitable Relief (ihtiyati haciz/ihtiyati tedbir)’den feragat
• ŞAYET WEB SİTESİNİ KULLANMANIZLA BAĞLANTILI OLARAK HERHANGİ BİR KAYIP, HASAR VEYA YARALANMA YAŞADIĞINIZI İDDİA EDİYORSANIZ, KAYIP, HASAR VE YARALANMA ONARILAMAZ NİTELİKTE VE SİZE INJUNCTION (İHTİYATİ HACİZ) VEYA HERHANGİ BİR TÜRDEN BAŞKA EQUITABLE RELIEF (İHTİYATİ TEDBİR) HAKKI KAZANDIRMAYA YETERLİ NİTELİKTE OLMAYACAKTIR. BUNUN ANLAMI ŞUDUR: HAK İDDİANIZLA BAĞLANTILI OLARAK, HERHANGİ BİR WEB SİTESİNİN, İÇERİĞİN, KULLANICI-TARAFINDAN-ÜRETİLMİŞ İÇERİĞİN, İSTENMEDEN VERİLEN FİKİR VE MATERYALLERİN, ÜRÜNÜN, HİZMETİN VEYA MATTEL’İN VEYA MATTEL’İN BİR LİSANS VERENİNİN SAHİP OLDUĞU, LİSANS VERDİĞİ VEYA KONTROLÜNDE OLAN BAŞKA FİKRİ MÜLKİYET HAKKININ (SİZİN LİSANSLI KULLANICI-TARAFINDAN-ÜRETİLMİŞ İÇERİĞİNİZ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) GELİŞTİRİLMESİNE VEYA KULLANILMASINA MÜDAHALE EDEBİLECEK VEYA BUNA ENGEL OLABİLECEK HİÇBİR MAHKEME KARARI VEYA BAŞKA KARAR İÇİN BAŞVURAMAYACAĞINIZI VE BÖYLE BİR KARAR ELDE ETMENİZE İZİN VERİLMEYECEĞİNİ BİLİYORSUNUZ.

17. Genel Hükümler.
A. Kullanıcı Sözleşmesinde Yapılacak Güncellemeler. Mattel, herhangi bir anda ve önceden haber vermeden işbu Kullanıcı Sözleşmesini ve varsa İlave Kayıt ve Şartları değiştirme hakkını saklı tutar (“Güncelleştirilmiş Kayıt ve Şartlar”). Güncelleştirilmiş Kayıt ve Şartları Web Sitesine post etmek suretiyle Web Sitesindeki bir bağlantı üzerinden erişilebilir olmalarını sağlayarak Güncelleştirilmiş Kayıt ve Şartları size bildirebileceğimizi ve bizim Güncelleştirilmiş Kayıt ve Şartları post etmemizden sonra (veya makul şekilde belirleyebileceğimiz başka bir işlemi yaptıktan sonra) Web Sitesini kullanmanızın söz konusu Güncelleştirilmiş Kayıt ve Şartları kabul etmeniz anlamına geldiğini kabul ediyorsunuz. Bu nedenle, işbu Kullanıcı Sözleşmesini ve varsa İlave Kayıt ve Şartları düzenli bir şekilde ve sık sık gözden geçirmeniz gerekmektedir. Güncelleştirilmiş Kayıt ve Şartlar, Mattel’in onları Web Sitesinin ana sayfasında post ettiği anda veya Güncelleştirilmiş Kayıt ve Şartlarda belirtlen daha ileri bir tarihte yürürlüğe girer.
B. Mattel’in Muvafakati veya Onayı. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinde veya varsa İlave Kayıt ve Şartlarda bulunan ve Mattel’e bir muvafakat veya onay hakkı veren veya Mattel’in bir hakkı “takdir tamamen kendisine ait olmak üzere” kullanmasına izin veren hükümlerle ilgili olarak, Mattel bu hakkı sadece kendi mutlak takdirine bağlı olarak kullanabilecektir. Yazılı ve bir Mattel yetkilisi tarafından imzalı olmadıkça, hiçbir Mattel muvafakati veya onayı Mattel tarafından verilmiş sayılmayacaktır.
C. Geçerli Kanun. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve varsa İlave Kayıt ve Şartlar, New York Eyaleti kanunlarındaki kanunlar ihtilafına ilişkin hükümlere bakılmaksızın, New York Eyaleti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır ve bütün İhtilaflar ve Kapsam Dışı İhtilaflar bu kanunlara göre çözümlenecektir.
D. Tazminat. (i) Sizin Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğinizden; (ii) sizin Web Sitesini kullanmanızdan veya Web Sitesi ile bağlantılı faaliyetlerinizden; (iii) işbu Kullanıcı Sözleşmesini veya varsa İlave Kayıt ve Şartları ihlal etmenizden veya ihlal edeceğinizi belirtmenizden; (iv) Web Sitesini kullanmanız veya Web Siteleri ile bağlantılı faaliyetleriniz ile bağlantılı olarak herhangi bir kanunu, kuralı, düzenlemeyi, yasayı, emri veya herhangi bir resmi veya yarı resmi makamın emrini ihlal etmenizden veya ihlal edeceğinizi belirtmenizden; (v) sizin Internet Cihazınız vasıtasıyla iletilen ve, sizin tarafınızdan sunulmuş olmasa bile, herhangi bir telif hakkını, markayı, ticari sırrı, ticari takdim şeklini, patenti, kişinin şöhretini koruma hakkını, gizliliği/mahremiyeti veya herhangi bir kişi veya kurumun başka bir hakkını ihlal eden bilgi veya materyalden; (vi) sizin olası yanlış beyanlarınızdan; (vii) bize sunduğunuz bilgilerin Mattel Taraflarınca kullanılmasından (sizin Kullanıcı-Tarafından-Üretilmiş İçeriğiniz de dahil olmak üzere); (viii) sizin herhangi kullanma aboneliklerini veya sanal eşyayı “mülkiyetiniz” olarak göstermenizden ve (ix) Mattel’in bunları silmesi, feshetmesi veya değiştirmesi halinde kullanım aboneliklerinin veya sanal eşyanın “değer”’indeki artma veya azalmadan veya bunların kaybından dolayı veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan, bir Mattel Tarafının aleyhine açılmış herhangi bir hak talebi,takip, dava, talep veya işlemden dolayı veya bunların soruşturması, savunması veya uzlaşmasından dolayı ortaya çıkan veya bunlarla ilgili olan (doğrudan doğruya veya dolaylı olarak) bütün hak iddiaları, hasar, kayıp, masraf, soruşturma, sorumluluk, mahkeme kararı, para cezası, ceza, uzlaşma, faiz ve masraflara (avukat masrafları da dahil olmak üzere) karşı (yukarıdakilerin hepsi “Hak Talepleri ve Kayıplar”) Mattel Taraflarını savunacağınızı, zararlarını tazmin edeceğinizi ve onları masun tutacağınızı kabul ediyorsunuz. Herhangi bir Hak Talebi veya Kayıp durumunda savunma için Mattel Taraflarının istediği şekilde eksiksiz işbirliği yapacaksınız. Yukarıdakilerden bağımsız olarak, Mattel Tarafları, bütün Hak Talebi ve Kayıpların halli, uzlaşması ve ödemesi hususunda münhasır haklarını saklı tutarlar. Mattel Tarafları, Hak Talepleri ve Kayıpların savunma ve kontrolünü münhasıran üstlenme haklarını saklı tutarlar. Her durumda ayrı ayrı olmak üzere bir Mattel Tarafının bir yetkilisinden önceden yazılı izin almadıkça hiçbir Hak Talebini veya Kaybı sonuçlandırmayacaksınız.
E. Web Sitesinin İşletimi; Ürünlerin ve Hizmetlerin Bulunurluğu; Uluslararası Meseleler. Mattel, Web Sitesini ABD’deki ofislerinden kontrol etmekte ve işletmektedir. Mattel, Web Sitesinin ABD dışında kullanıma uygun veya kullanılabilir durumda olması konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Eğer Web Sitesini başka yerlerden kullanıyorsanız, bunu kendi inisiyatifinizle yapıyorsunuz ve yerel kanunlar geçerli ise ve geçerli olduğu ölçüde, sizin Internet üzerindeki davranışınız ve içeriğinizin kabul edilebilirliği hususunda ilgili yerel yasalara uymak sizin sorumluluğunuzdur. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin kayıt ve şartlarına tabi olarak, herhangi bir anda ve takdir sadece bize ait olmak üzere Web Sitesi ve/veya Web Sitesinde tarif edilen veya bulunan herhangi bir içerik, program, ürün, hizmet veya başka özellik için bunların herhangi bir kişi, kurum, coğrafi bölge veya kaza dairesi için bulunurluğunu sınırlama, bunlara erişimi kısıtlama veya bunları durdurma ve sağladığımız herhangi bir içerik, program, ürün veya hizmetin veya başka özelliğin miktarlarını sınırlama hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu Web Sitesindeki bazı içerik, program, hizmet veya özellikler ancak abonelik veya ücret karşılığı yararlanılabilen nitelikte olabilir. Siz ve biz, Uluslararası Mal Satımı Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun işbu Kullanıcı Sözleşmesi için geçerli olmadığını kabul ediyoruz.
F. İhracat Kontrolleri. Web Sitesi ile ilgili olan veya Web Sitesinde sunulan yazılımlar, ABD’nin ihracat kontrollerine tabi olabilir. Web Sitesindeki hiçbir yazılım, (i) ABD’nin mal, yazılım, teknoloji veya hizmet ambargosu uyguladığı bir ülkeye veya başka siyasi birime (işbu Kullanıcı Sözleşmesinin yürürlüğe girme tarihi itibariyle bunlar arasında Küba, Kozey Kore, İran, Sudan ve Suriye yer almaktadır) (veya bunların bir vatandaşına veya bunlarda mukim bir kişiye) veya (ii) ABD Hazine Bakanlığının Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesinde veya ABD Ticaret Bakanlığının Sipariş Kabul Etmeme Tablosunda yer alan kişilere veya (iii) İhracat Yönetimi Düzenlemelerinde yayınlandığı şekilde ABD Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Güvenlik Kurumları Listesinde yer alan kişilere (çeşitli ülkelerde kitle imha silahı üretimi yapan kurumlar ve ABD menşeli ürünleri ambargolu ülkelere veya terör amaçlı kullanımlara yönlendirmesinden şüphelenilen kişi ve kurumlar da dahil olmak üzere) indirilemez, ihraç edilemez veya yeniden ihraç edilemez. Web Sitesi ile ilgili herhangi bir yazılımı indirmekle, böyle bir ülkede bulunmadığınızı, böyle bir ülkenin kontrolünde bulunmadığınızı veya böyle bir ülkenin vatandaşı olmadığınızı ve böyle bir ülkede mukim olmadığınızı ve böyle bir listede yer almadığınızı beyan ve garanti etmiş oluyorsunuz.
G. Bölünebilirlik; Yorum. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin veya varsa İlave Kayıt ve Şartların herhangi bir hükmünün bir mahkeme veya yetkili bir hakem tarafından herhangi bir nedenle geçersiz, yasadışı, hükümsüz veya icra edilemez nitelikte bulunması halinde, söz konusu hüküm işbu Kullanıcı Sözleşmesinden veya İlave Kayıt ve Şartlardan ayrılabilir nitelikte sayılacak ve hükmün geçersizliği işbu Kullanıcı Sözleşmesinin veya İlave Kayıt ve Şartların kalanının geçerliliğini veya icra edilebilirliğini etkilemeyecektir (ve işbu Kullanıcı Sözleşmesinin veya İlave Kayıt ve Şartların kalanı tümüyle geçerliliğini koruyacaktır). İlgili kanunun izin verdiği ölçüde, bir sözleşmenin onu kaleme alan kişinin aleyhine yorumlanmasına izin verebilecek her tür ilgili yazılı hukuk veya teamül hukuku kanunundan feragat etmeyi kabul ediyorsunuz ve feragat ediyorsunuz. İşbu Kullanım Sözleşmesinde veya ilave Kayıt ve Şartlarda “dahil olmak üzere” ifadesi geçen yerlerde, bu ifade “bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla dahil olmak üzere” anlamında yorumlanacaktır.
H. İletişim. Bizimle e-posta veya metin mesajı gibi elektronik yollarla iletişim kurduğunuz zaman, bizden elektronik yollarla iletişim almayı kabul etmiş oluyorsunuz. Yukarıdaki Kısım 5’te yer alan haller haricinde, bize ulaşan sorulara cevap vermekle yükümlü olmadığımıza dikkatinizi çekeriz. Size elektronik yollarla sağladığımız bütün sözleşme, bildirim, ifşa ve başka iletişimlerin söz konusu iletişimlerin yazılı olması yönündeki yasal şartı yerine getirdiklerini kabul ediyorsunuz.
I. Araştırmalar; Kanunu İcra İle Görevli Resmi Makamlarla İşbirliği; Fesih; Fesihten Sonra Yürürlükte Kalacak Hükümler. Mattel, herhangi bir sınırlama olmaksızın izleyen hakları saklı tutar: (i) Mattel’in Web Sitesi güvenliğinin veya onun teknolojisinin veya başka sistemler veya ağların ihlalinden şüphelenilmesi halinde bu hususu araştırma hakkı; (ii) işbu Kullanıcı Sözleşmesinin veya varsa İlave Kayıt ve Şartların ihlalinden şüphelenilmesi halinde bu hususu araştırma hakkı; (iii) kanunu icrayla görevli resmi makamların veritabanlarının incelenmesi veya suçla mücadele kanunlarına uyumla bağlantılı olarak Mattel tarafından elde edilen bilgileri araştırma hakkı; (iv) yukarıdaki hususların hepsinde kanunu icra etmekle yetkili resmi makamları işe dahil etme ve onlarla işbirliği yapma hakkı; (v) işbu Kullanıcı Sözleşmesini ve varsa İlave Kayıt ve Şartları ihlal edenleri dava etme hakkı; ve (vi) kısmen veya tamamen Web Sitesini durdurma hakkı veya, varsa İlave Kayıt ve Şartlarda açıkça yer alabilecek hükümler haricinde, kullanıcı hesapları veya kayıtları da dahil olmak üzere sizin Web Sitesine erişiminizi, herhangi bir anda, bildirimde bulunmak gerekmeksizin, herhangi bir gerekçeyle ve size veya bir üçüncü şahsa karşı bir yükümlülüğü olmaksızın kısmen veya tamamen askıya alma veya feshetme hakkı. Bu şekilde bir askıya alma veya fesih, sizin işbu Kullanıcı Sözleşmesi veya varsa İlave Kayıt ve Şartlar çerçevesinde Mattel’e karşı olan yükümlülüklerinizi etkilemeyecektir. Sizin Web Sitesine erişiminizin askıya alınması veya feshedilmesi üzerine veya Mattel’den bu yönde bildirim almanız üzerine, işbu Kullanıcı Sözleşmesi veya varsa İlave Kayıt ve Şartlar çerçevesinde size verilmiş olan bütün haklar derhal sona erecektir ve siz böyle bir durumda Web Sitesini kullanmayı derhal bırakacağınızı kabul ediyorsunuz. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin ve varsa İlave Kayıt ve Şartların nitelikleri gereği sizin askıya alınmanız veya feshinizden sonra da yürürlükte kalması gereken hükümleri (işbu Kullanıcı Sözleşmesi çerçevesinde Mattel’e verdiğiniz hak ve lisanslar da dahil olmak üzere) ve aynı zamanda tazminatlar, ibralar, beyan, garanti ve sorumluluk üstlenmeme hükümleri ve sorumluluğu sınırlama hükümleri ve yetkili mahkeme, kanun seçimi, kolektif dava olmaması ve zorunlu tahkim de yürürlükte kalmaya devam edecektir.
J. Temlik. Mattel, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve varsa İlave Kayıt ve Şartlar çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir anda önceden bildirmeden herhangi bir tarafa temlik edebilir. Siz, bir Mattel yetkilisinin önceden yazılı iznini almadan İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ve varsa ilave Kayıt ve Şartları temlik edemez ve bunlar çerçevesindeki görevlerinizi devredemezsiniz.
K. Feragat. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinde veya varsa İlave Kayıt ve Şartlarda açıkça belirtilen haller haricinde, (i) sizin veya Mattel’in işbu Kullanıcı Sözleşmesi veya varsa ilave Kayıt ve Şartlar çerçevesindeki herhangi bir hak, yetki veya çözüm yolunu kullanmaması veya geç kullanması söz konusu hak, yetki veya çözüm yolundan veya başka bir hak,yetki veya çözüm yolundan feragat anlamına gelmeyecektir ve (ii) işbu Kullanıcı Sözleşmesinin veya varsa İlave Kayıt ve Şartların hükümlerinden herhangi birinden feragat veya bunlardan herhangi birinde yapılacak değişiklik, ancak yazılı olduğu ve feragat veya değiştirme kendisine karşı icra edilmek istenen tarafça imzalanmış olduğu zaman geçerli olacaktır.

Son güncelleme: 15 Şubat 2013
© 2013 Mattel, Inc. Bütün hakları mahfuzdur